Liikmete õigustest ja kohustustest

Tartu Majaomanike Ühingu (TMÜ) tegevliikmeks võib astuda iga Tartu linnas elamuga hoonestatud kinnistu, elamu hoonestusõiguse või korteriomandi omanik.
Vastavalt põhikirjale (vt Põhikiri) on tegevliikme kohustuseks tutvustada ja propageerida ühingu tegevust ja eesmärke, aktiivselt osaleda ühingu poolt korraldatud üritustel, hoida oma tegevuse ja käitumisega kõrgel ühingu ja majaomaniku mainet ja väärikust.

Liikmeks astunule väljastatakse liikmemaksu tasumise järel igal aastal ühingu liikmepilet, mis annab õiguse saada aasta kestel tasuta konsultatsioone majaomanikuks olemisega seotud õiguslikes, kinnisvara-alastes ja muudes sellistes küsimustes ning kasutada ühingu koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi (Vaata “Liikmesoodustused”).

Kuidas astuda liikmeks

Allolevale kirjele vajutades avaneb fail Avaldus.doc, mis tuleb liikmeks astuda soovijal välja printida, täita ja saata aadressil:

Kalevi 71, Tartu 50 103, Tartu Majaomanike Ühing.
Liikme aastamaks: 8 € (pensionäridel 4 €) tasuda Tartu Majaomanike Ühingu arvelkdusarvele EE752200221049962043 Swedbank.

Avaldusi saab esitada ja liikmemaksu tasuda ka T-R kella 11-18 ja L 10-15 ühingu Korduvkasutuskeskuses Jaamamõisa 30, ühingu üldkoosolekutel, teabepäevadel ja muudel üritustel.

Avaldus.doc