Margus HANSON
mobiiltelefon 503 7229
e-post: hansonmargus@gmail.com

• Juhatuse koosolekute planeerimine, kokkukutsumine ja juhtimine;
• Ühingu siseaktide projektide koostamine;
• Ühingu liikmete nõustamine;
• Koostöö ja infovahetus riigikoguga

Veera SIRG
Telefon: 564 70 492
E-post: veerasirg@hot.ee

• koostöö ja infovahetus linnaga;
• korduvkasutuskeskuse töö korraldamine;
• liivaveo korraldamine;
• liikmete registri pidamine

Mati SÕRMUS
mobiiltelefon 51 72 463

• Liikmete nõustamine tehnilistes ja puidutöötlemise küsimustes;
• Kaasaaitamine korduvkasutuskeskuse töö korraldamises

Hagur TAMM
mobiiltelefon 55 64 93 47

• Liikmete nõustamine elektrialastes küsimustes;
• Kaasaaitamine korduvkasutuskeskuse töö korraldamises

Vello HAINOJA
mobiiltelefon 56 228 987

• Liikmete nõustamine ehitus-remonttööde osas;
• Kaasaaitamine korduvkasutuskeskuse töö korraldamises

Auli VILEP
aulivilep@gmail.com

• Kaasaaitamine korduvkasutuskeskuse töö korraldamises