TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eesti Energia mõnitab elektrikliente
 
Tänapäeval ei kujuta keegi elu ette ilma elektrita , kuid elektrist puudust tunneme alles siis, kui elektrivalgus on kustunud, arvuti ei tööta , raadio ei mängi jne. Elektrienergia tarbijateni jõudmise eest peab hoolt kandama Eesti Energia. Riigiettevõte Eesti Energia aga ei ole ekstreemolukordadeks valmis tarbijaid elektriga varustama. Seda näitas kujukalt novembrikuu lumetorm , mis jättis üle 30000 elektriklienti mitmeks päevaks ilma elektrita. Tuleb välja , et 80% juhtudel oli avariide põhjuseks puude langemine liinidele . See tähendab , et liinitrasside korralikul hooldamisel oleks ligi 24000 elektrikliendil elekter ka lumetormi ajal alles jäänud. Kerkib küsimus, miks makstakse Eesti Energia kõrgepalgalisele juhtkonnale tegemata jäänud töö eest igal aastal tulemuspalka .
Rikete likvideerimise venimist põhjendati sellega, et tormi ajal ei pääsenud elektrikud tõstukitega rikkekohtadele ligi, sest teed olid umbes, põldudel pinnas külmumata ja lumi sügav. Selline põhjendus on tänapäeva tehnika juures naeruväärne.
Eesti Energia juhtkonnal oli juba enne tormi teada, et liinitrassid on hooldamata ja liinid kehvas seisukorras, kuid katastroofi olukorras klientidele elektrivarustamise kindlustamiseks midagi ette ei võetud. Antud olukorras kui rikete kõrvaldamine venis, oleks võrguettevõttel pidanud varuks olema niipalju elektrigeneraatoreid , et ekstreemolukorras neid oleks vajadusel saanud jagada eriti elektrist sõltuvatele klientidele (farmid , katlamajad, pumbamajad , haiglad, koolid, lasteaiad jne. ).
Näib , et Eesti Energia lihtaslt petab tarbijaid , kui lisab kliendi elektriarvele võrguteenuse eest kopsaka tasu ka halvasti tehtud või tegemata jäetud liinide hooldustööde puhul. Kas tõesti arvab Eesti Energia juhtkond, et võib seni võrguteenuse eest tasu võtta kuni elektron veel kuidagi traadil püsib?
Samas paneb jahmatama Eesti Energia naeruväärne kompensatsioon tarbijale elektrivooluta oleku aja eest 125 kuni 375 krooni pluss põhjendatud kahjunõue hukkunud looma või riknenud seadme eest. Arvestamata on jäetud , et tänapäeval
töötavad inimesed kodudes arvutitel ja neile 2- 4 ööpeva ilma elektrita on kaos. Veelgi hullem on loomafarmidega , kus isegi ööpäevane elektrienergia puudumine põhjustab katastroofilise olukorra .
Avariilises olukorras pole tarbijal kusagilt abi saada ja Eesti Energia Tallinna kontori lühinumbrile helistamisel mängib helistaja kulul lõputu muusika .
Tundub , et Eesti Energia elektritariifid on küll läbipaistvad , kuid nii lõdvad , et need võimaldavad elektrifirmal igasugused kahjutasud ja tegemata jäetud tööd kinni maksta ja seejuures veel suurt kasumit saada. Arvan , et niikaua kuni tehtud apsakaid keegi omast taskust kinni ei maksa, on tarbija sageli ilma vooluta ja tema hädakisa ei kuule keegi.
Arvestades eeltoodut peaks Eesti Energia järgmise aasta nimetama üleriigiliseks liinitrasside kaitsevööndite puhastamise aastaks .Eeskuju võiks näidata hästimaksustatud Eesti Energia juhtkond, keda saaks aasta lõpus nimetada aasta meesteks ja tegu aasta teoks.

02.12.2008.a.
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin