TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
 
Aastakümneid on räägitud ja tehtud panus energiasäästu propageerimisele,
mille eesmärgiks oli teha lõpp raiskamisele. See pidi tagama tarbijale rahaliste kulude vähenemise ja raha kokkuhoiu. Selleks, et tarbija käest säästmise puhul raha kätte saada on rakendatud riiklikul tasemel monopolide huvide kindlustamiseks mitmesuguseid kavalaid võtteid, mille lõppeesmärgiks on saada ikkagi tarbijalt tarbimise vähenemisel rohkem raha kätte. Kui jälgida tarbijate säästmise eesmärgil tehtud investeeringute dünaamikat, siis näeme, et vaevalt oli kulukas investeering elamutes küttesüsteemide ümberehitamisel elektriküttele tehtud, kui elektri hind tõusis. Tarbijal tuli teha oma kulul uus investeering elektri küttesüsteemide ümberehituseks uuele energiakandjale - kas maagaasile või taastuvenergia kütusele. Paljud jõudsidki suurte ponnistustega küttesüsteemid ümber ehitada maagaasi küttele, kui uus valitsus tõstis riigi rahanappuse tõttu maagaasi võrgutasu aktsiisi. Riigi rahapuuduse leevendamise kaugemaks eesmärgiks on teha lõpp maagaasi tarbimisele. Kahjuks paremat alternatiivi praegu maagaasile veel silmapiiril näha ei ole. Soovitatakse küll paljukiidetud biogaasi, kuid see jääb unistuseks veel pikaks ajaks ning selle hind ei ole soojatarbijale taskukohane ei praegu ega lähitulevikus. Tänavune soe talv vähendaski energiatarbimist. Elektri - ja soojatarbimine on aasta aastalt järjepidevalt kõrge hinna tõttu vähenenud. See on avaldanud negatiivset mõju majanduskasvule. Kõrge elektrihind tõstab nagu pärmiga kõikide toodete hinda. Energia tarbijatele on jõudnud teadvusse, et nad ei suuda energia hinna tõusuga kaasneva pideva küttesüsteemide ümber ehitusse investeerida, mis paraku vaatamata suurele säästmisele ja pidevale küttesüsteemide renoveerimisele, ei ole rahakotti säästnud. Imestama paneb Eesti Energia juhi suust kuuldud paradoks, et elektrit toodetakse Eesti Energias palju rohkem kui eesti tarbija suudab tarbida. Aga miks siis elekter on muutunud luksuskaubaks, mida ei ole võimalik kõigil isegi säästlikult tarbida. Paraku tuleb ilmseks, et elektri tarbimise vähenemine ja kasutamine sõltub kõrgest elektri koondhinnast (elekter + võrgutasud). Kuna elektri hind sõltub elektrivabaturu börsil olevast elektrihinnast, siis elektrienergia hinda ei ole riigil nii lihtne mõjutada. Aga elektri võrgutasusid saaks Eesti Energia tunduvalt vähendada, mille tulemusena suureneks kindlasti elektri tarbimine, laekuks raha ka rohkem võrkude hoolduseks. Üllatav oli kui 20. mail päikesepaistelisel tuulevaiksel soojal keskpäeval toimus Tartus keskpinge alajaamas ulatuslik elektrikatkestus, mis jättis elektrita Tartus mitu linnaosa ja isegi rajoone. See avarii tõestas praktiliselt, et puudus kaitsmete selektiivsus. Samuti näitas, et praegu kehtivad kõrged võrguteenuste tasud ei kindlusta kuidagi energiajulgeolekut, varustuskindlust ja on takistuseks elektritarbimise suurendamisel. Elektrienergia jätkusuutlikuks ohutuks transpordiks on vaja mitte ainult raha, vaid pädevaid elektriinsenere ja elektripaigaldiste korralikku hooldust. Hooldusvaba elektriseadet veel leiutatud ei ole ja ilma elektriinseneride hoolduseta elektripaigaldist töös ikka ei hoia.
Enamus praeguseid elektriliine töötavad praegu alakoormusega, kuna tarbimine on Eestis murettekitavalt vähenenud. Viimane aeg on teha kõik, et Eestis elektritarbimine suureneks, mis annaks kindlasti impulsi majanduskasvuks. Pall võrgutasude vähendamiseks on rahandusministri pädevuses, kelle valitsemisalasse kuulub Elektrilevi. Valitsus peaks käituma oma rahva huvides ja jõudma selgusele, et ainult hindade tõusuga meie majanduskasvu ei saavuta ja kartulkoorte söömisega viie rikkama riigi hulka ei jõua. Pigem langeme esimeseks tagant poolt.
 
21.05.2014
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin