TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
 
Eesti kõiki elektritarbijaid sunniti ennatlikult alates 2013. aastast elektrit ostma elektri vabaturult nn. energiabörsilt, mis tagab Eestile energiajulgeoleku.
Merekaablite EstLink-1 ja EstLink-2 väljaehitamine pidi kindlustama börsihindade languse, samuti juurdepääsu odavale börsihindadega müüdavale Soomes ja Skandinaavias toodetud hüdro– ja tuumaenergiale. Eesti ja Soome vaheline merekaabel läks maksma 320 miljonit eurot. Elering ja Fingrid võtsid EstLink-2 kaabli ehitajalt vastu veebruaris 2014. Merekaablite EstLink-1 ja EstLink-2 töösserakendamisel kujunes Eesti–Soome vaheline ühendusvõimsus 1000 MW. Eesti elektritarbijad rõõmustasid, et nüüd kindlustab Nord Pool Spot energiabörs neile energia toitekindluse ja odava elektri. Kahjuks rõõmujoovastus ei saanud veel palgelt kaduda, kui algasid merekaabli EstLink-2 rikked, mis tõstis Eesti elektritarbijate Eesti Energia börsipaketi valinutele kWh hinna Soome börsihinnast kordades kõrgemaks. Selgus põhjus, vastne EstLink-2 merekaabel on rohkem remondis kui töös ja heauskselt elektribörsi paketi valinud tarbijad peavad maksma seetõttu ebatavaliselt kõrget kWh hinda. See muidugi Eesti Energiat ega põhivõrgu ettevõtet ei häiri, sest hinnatõus on kasumlik Eesti Energiale ja täidab muidugi ka paremini Eesti riigi kasinat rahakotti, kuid börsipaketi valinuid elektritarbijaid vihastab niisugune röövimine küll. Võib-olla on see koguni EE uus varjatud rahateenimise viis. Arvestades, et merekaablite rivist väljalangemise tõttu ei saa Eesti tarbija turuga ühenduse puudumisel osta regulaarselt börsihinnaga elektrit elektrivabaturult, peaks Elering hüvitama Eesti Energia börsipaketi omavale elektritarbijaile Soome hinnaerinevusest saadud kahju, sest see ei ole tekitatud vääramatu jõu poolt vaid kas projekteerija või ehitaja veast. Selgusetuks jääb samuti, miks Elering ja Fingrid võtsid niisuguse vigase kaabelliini vastu. Uurimisel on tuvastatud, et merekaabli ehitamisel on ilmnenud mitu olulist puudust, mida oleks tulnud juba varem avastada. Kasutatud on mitteniiskuskindlaid jätkumuhve, mis pidid saama vahetatud niiskuskindlate vastu juba oktoobris. Tänavu toimunud EstLink-2 kaabli mitmel korral rivist väljalangemine näitab, et kõik jätkumuhvid ei ole jõutud vist välja vahetada või on probleemid ka mujal. Kas tõesti kaablipaigaldaja eeldas, et võib ükskõik millisest materjalist merealust EstLink-2 kaabelliini ehitada? Nähtavasti arvestasid ehitajad, et lambaaastal on võimalik Eesti elektritarbijaid pügada nagu lambaid ja las nad määgivad, sest määgimist ei kuule elektriturul järelevalvet teostav Konkurentsiamet. Lisaks Konkurentsiametile peaks lambasabana kõikuvat elektribörsi tariifide kasutust Eestis jälgima ka Tarbijakaitseamet ja Riigikontroll.
Eesti elektritarbija ei ole küll lammas, keda elektribörs puudumisel pügada.
 
Jüri Laurson
volitatud elektriinsener
15.05.2015.
Copyright © Majaleht 2007

admin