TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
 
Üle pika aja avaldas ajaleht Postmees rõõmustava uudise , et alates 1.augustist alandas Eesti Energia kodukliendi elektrihinda 3,6% , mis teeb keskmise tarbimisega
kodukliendile ligi 12 krooni säästu kuus. Hinnalanguse põhjustas tootmishindade langus Narva Elektrijaamades. Samas tulenevalt majandussurutisest ja säästukampaaniast on eleltritarbimine ligi 6,8% vähenenud ja jätkab vähenemist.
 
orig
Elektritootjad Narva Elektrijaamades , kus 100% aktsiatest kuulub Eesti Energiale , müüvad toodetud elektrienergiat ühe baashinnaga ca 46senti/kWh , mille EE tariifide kujundajad kujundavad tarbijale arusaamatute koefitsentide lisamisega öö- ja päevatariifideks. Narva Elektrijaamad peaks aga tootmagi elektrienergiat kahe baashinnaga so. öö- ja päevatariifiga. Ajatariifide kehtestamine Narva Elektrijaamades sunniks elektritootjaid mõtlema öötariifiga toodetud elektri efektiivsele müügile. See omakorda sunniks AS Eesti Energia tariifide osakonnal ka elektrijaama baashinnale vastavad tariifid väljatöötama, mis oleksid praegustest öö- ja päevatariifidest odavamad kuna ei oleks vaja otsida ja lisada igasuguseid koefitsiente. Ühtlasi ühtlustaks see kindlasti elektrisüsteemi koormusgraafikut .
Müügi- ja Teenindusosakond peaks tegema kõik , et elektrijaamas toodetud igat elektrienergia kWh suudetaks realiseerida. Seda on võimalik teha ainult oskusliku hinnakujundamisega. Öö – ja päevatariif oli Eesti Energias kasutusel veel 1966.aastal. Öötariifi baashind oli siis ca 18,0 senti/kWh ja päevatariif ca 32,0 senti/ kWh. Elektrijaama reaalse öö – ja päevatariifi baashinna alusel väljatöötatud kodukliendi tariifid pakuksid ühtlasi tõsist konkurentsi Eesti Gaasile, kus maagaasi 1m3 hind üle 750m3 maagaasi tarbivale kodutarbijale on alates 1. juulist 2009.a. 6,21 krooni ehk ligikaudu 62 senti kWh . Paljud väikekorterid ja firmadki ehitaksid oma korterite ja kontorite küttesüsteemid üle kodumaisele elektriküttele , mis looks tulevikus võimaluse ka odavat aatomelektrijaamas toodetud elekrit kasutada.
Praegu tundub küll , et OÜ Jaotusvõrk ei ole elektrimüügist huvitatud , sest liitumiste ja teenuste hinnad on tõusnud isegi praeguse majandussurutuse tingimustes põhjenda-matult kõrgeks ja see annab teenuste osutajaile muretu äraelamise. Tarbijal on teenuste hinna kohta põhjendust või selgitust saada võimatu. Isegi EV Konkurentsi- amet jätab hindade kohta selgituse saamise pöördumisele vastamata. Olukord on väljunud täiesti kontrolli alt . Jaotusvõrk käitub klientidega barbaarselt. Ta ei ole huvitatud elektri müügist . Sageli ei anna rikete või elektri puudumise korral teatamine tulemusi, isegi EE lühinumbrile helistamine, et sealt abi saada .
Nt. Võrumaal Antsla vallas Säre külas Jõksi talu elektripaigaldis unustati taaspingestada peale õhuliini remonti ja peremehel polnud kusagilt abi saada.
Näiteid , kus Eesti Energia ametnikud ( sisuliselt riigitöötajad) on klienti õhuliinide lihtlabaste remondilubadustega aastaid petnud võib tuua hulgi. Näiteks Jõepera külas Meeksi vallas Tartumaal on paljad elektriliinijuhtmed juba aastaid võsa sees. Sageli on seal juhtmed visangus lühise tagajärjel katkenud ja isegi maha kukkunud . Eesti Energia on lubanud ohtliku olukorra likvideerida, kuid lubadustest kaugemale pole jõutud. Arusaamatu, kuidas pole piinlik võtta veel võrguteenustasu?
Elektrit loetakse kõrgema ohu allikaks ja niisugune segane olukord , kus pole võimalik riketest teatada . Tuleks taastada endine olukord, kus klient suhtles kohalku piirkonna käidukorraldajaga ning teatas talle operatiivselt riketest ja sai temalt vajalikku teavet rikete likvideerimise kohta.. Paraku kliendil niisugune võimalus puudub.
Kokkuvõtteks võib öelda , et Eesti Energia elektritariifid on nii lõdvad , et neid annaks veel palju alandada nii, et kaubale tekkiks ka pakkumine , mis muudaks paremaks klientidesse suhtumise. Eeskuju võiks Eesti Energia võtta nt. kaubandusest, ajakirjanduse levitajatest jne. kes teevad suuri allahindlusi, et kaup saaks müüdud kasvõi väikese kasumiga. Kõik püüavad teenida käibelt. Püsikliendid saavad veel lisasoodustusi.
Arvestades Eesti Energia hiigelpuhaskasumit 2009/10 majandusaasta I kvartalis, mis oli 337 milj. krooni, oleks Eesti Energia võinud elektri kWh hinda langetada tunduvalt rohkem, jäädes seejuures küllaltki kopsakasse kasumisse. Eesti Energial on mõtlemisainet veel küllaga.
 
02.08.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin