TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Energiakriisi märkamisaeg on saabunud.
 
Vene maagaasi hinna järsk tõus , mis võib tulevikus veelgi rohkem tõusta. Peaks avama silmad ja arvestama asjaoluga , et Vene gaasiga arvestada ei saa.
Juba aastaid peibutas AS Eesti Gaas soojatarbijaid maagaasi küttele üleminekule. Uutes elamurajoondes peetakse elamute kütteks prioriteediks ainult maagaasi, unustades ära seejuures kombineeritud soojusvarustuse vajaduse , mis maagaasi puudumisel võimaldab üle minna vedel –või tahkekütusele . Kombineeritud küttesüsteemi eiramise argumendiks on olnud , et Vene maagaas jääb igavesti odavaks ja kui hind tõuseb , siis ainult mõistlikkuse piirides. Nüüd on maagaasi kütteks kasutajatel häda käes, sest Venemaalt tarnitavast maagaasist võime torujuhtme remondi, maagaasi defitsiidi või ülikõrge hinna korral lihtsalt ilma jääda. Maagaasi tarbimiskindlus kahaneb pidevalt ja keegi ei oska ennustada , millal see lõppeb.
Taavi Madiberk oma hoiatavas artiklis ka. 22 . augusti ajalehes Postimees “Vene gaasist tuleb loobuda “ andis märku maagaasi kütteks kasutajatele , et karm talv on tulekul ja viimane aeg on maagaasile alternatiivne küttesüsteem luua. Alternatiivse küttesüsteemi olemasolu ( ahi , puiduküttel kamin või tahkekütusel töötav keskküttekatel vms.) nõue kehtis ka juba 1985 .aastal kui “Eesti Energiajärelevalve “ väljastas tingimusi elamute öisele elektriküttele (1kop. /kWh) üleviimiseks ja see nõue kehtis ka elamute maagaasiga küttesüsteemi korral. Elamuvaldajaid , kes sellest nõudest kinni pidasid, ei suutnud põlvile suruda Eesti Gaasi järsk hinnatõus ka vabariigi algaastail .
Riiklikku energiamajanduse pikaajalist arengukava on koostatud juba aastaid. Uuringuteks kulutatakse miljoneid , kuid kahjuks arengukava ei ole. Eestisse keskkonda säästva tuumajaama ehitamiseks on juba ammu ülim aeg käes , kuid nüüd on kuulda , et otsustamiseks on vaja korraldada referendum , mis on puuduva arengukava tagajärg . Ometi on kõigile selge , et ainult Narva elektrijaamade peale Eesti elektrivarustust rajada ei saa . Huvitav oleks teada , miks maksude tõstmiseks ja uute maksude kehtestamiseks Eestis piisab referendumi asemel vaid mõne kõrgel ametipostil isiku vihjest. Ometi puudutavad maksud kogu Eesti rahvast ja keegi ei ole nõudnud referendumit.
Praeguses energiakriisi olukorras , kus Venemaa maagaasi peale enam loota ei saa peaks Eesti riik käituma riigina , kaitsma oma elanikke energiakriisi olukorras ja ei lase neil eeloleval külmal talvel ära külmuda.. Seda võimaldab Eestis operatiivselt lahendada riigiettevõtte Eesti Energia praegu veel suletud energiaturg , kus elektri hinnakujundus on riigi kätes . Vaatamata sellele, et soodustariifiga elektrimüük kasumi vähenemise tõttu paljudele riigitegelastele ei meeldi , peab Eesti Energia eeloleval talvel olema valmis hakkama energiakriisi korral elektrit ( vene gaasitarne katkemisel või kõrge gaasihinna tõttu gaasitarbijatele ) kütteks soodustariifiga müüma. 1985.aastal müüdi Eestis elektrit elamute kütteks soodustariifiga .Usun kindlasti , et märkimisväärset kasumit saavas Eesti Energias ei ole elektri tootmine kehvemaks jäänud kui 1985.aastal.
Iga kitsikus innustab inimesi välja töötama efektiivsemaid mooduseid kitsaskohtade lahendamiseks ,nii on see ka energeetikas. Näiteks Tartu linna soojavarustuskindluse tõstmiseks ehitab AS Giga ja Fortum Tartu maakonda Lohkvasse turbal ja puidul töötva miljardilise koostootmisjaama . Tänavu 15. septembris algab jaama katsetamine. Kui kõik hästi laabub võib tulevikus tartlane, hr.Tiit Veeberi sõnul , loota soojahinna langusele.

Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
24.08.2008.a.
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin