TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
 
Kõrge elektribörsi hind tekitas Eestis möödunud aastal detsembris elektritarbijate ülesäratamiseks elektrihinna ðokki, mis põhjustas paljudele närvivapustuse, sest elektri hind oli tavahinnast ca 6 korda kallim. See toimus 29. detsembri kella 8.00-st kuni kella 11.00-ni ja kes sellest veel ei ärganud, sai uue elektrilaksu, mis kestis kella 15.00-st kuni 20.00-ni, mil Elspoti elektrihinnad küündisid kuni 200 €/MWh. Samas suurusjärgus olid ka Soome hinnad. Soome jaoks on niisugune hinnahüpe vahest mõistetav, kuid Eesti jaoks mitte. Eestis samal ajal olulist elektridefitsiiti polnud, tootmise–tarbimise saldo oli tasakaalus. Sellel kallil ajal Eesti importis Soomest ca 150 MW elektrienergiat, mille reeksportis Lätti ja Venemaale. See elekter Eesti siseturule küll ei jõudnud, kuid nagu “kingituseks“ vabaturult jõudsid Eestisse Soome kõrged hinnad! Jääb arusaamatuks, kuidas selline turumanipulatsioon on seletatav kui Eestis defitsiiti polnud.
Nord Pool Spoti Põhjamaade ja Balti turgude juhi Sami Oksaneni sõnul põhjustas hinna tõusu külm ilm, Soome ja Rootsi vahelise elektriühendusliinide vähenenud võimsus ja tootmise seisak mitmes Soome ja Eesti elektrijaamas! Näib, et Põhjamaades tuli talv ootamatult või valitseb elektrimajanduse juhtidel seal arusaam, et eluliselt tähtsate elektrijaamade hoolduse ja kaablite remondiga hakatakse tegelema alles siis, kui see rivist välja langeb. Kehvad töösoleku ilmingud esinevad ka suhteliselt uute Soomega elektriühendusliinide EstLink 1 ja EstLink 2 kaablitega, mis väga sageli langevad rikke tõttu rivist välja ja tõstab meil järsult elektri hinda. Niisugune ehku peale rajatud Nord Pool Spoti Elektri vabaturg ei ole vabaturg, pigem tuletab meelde nõukaajal talviti esinevaid elektridefitsiite, mil vastavalt piiramisjärjekordadele lülitas EE Eestis elektri välja tervetes rajoonides. Elu on edasi läinud ja tänapäeval lülitab tarbija kõrge elektrihinna tõttu elektri ise oma majapidamises välja ja võtab kasutusele küünla, mis võib põhjustada tuleõnnetuse.
Eesti Energia koos oma tütarettevõtetega on riigiettevõte, mis peaks kaitsma Eesti elektritarbijate huve ja kaitsma meid niisuguste suurte hinnakõikumiste eest elektriturul. Eestis tuleks elektritarbija kaitseks kehtestada elektrile piirhind. Selleks on riigis ellukutsutud mitmeid ministeeriume, ametkondi ja kontrollorganeid. Igatahes võiks selles süüditundev isik võtta ka vastutuse ja suutmatuse korral loovutada koht kompetentsemale isikule, sest seni pole järeldusi tehtud 2014 aasta suvisest hinnahüppest.

Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
24.01.2015.a.
 
Copyright © Majaleht 2007

admin