TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
 
Elektrituru avamiseni on jäänud vähe aega . Meediast on teada, et aastal 2013 avatakse ka kodutarbijale elektrituru väravad . Tarbijad ei tea, mis neid elektriturul ees ootab. Räägitakse küll ilusat juttu , et elektriturul saab klient osta elektrit nii palju kui soovib. Kas ikka on võimalik ? Selleks peaksid tingimused elektriturul olema samad nagu teistel vabaturgudel , kus ostja võib osta vajalikku kaupa niipalju kui soovib ja rahakott lubab. Turgu , kuhu kodutarbija praeguste elektripaigaldiste tehnilise valmisoleku järgi aastal 2013 vägisi sunnitakse minema, ei saa nimetada vabaks elektrituruks , pigem piiratud elektrituruks. Praegu piirab kodutarbija elektrikoguse ostmist liitumispunktis asuv peakaitse. Kui tarbija tahab elektrit rohkem tarbida kui liitumispunktis asuv peakaitse seda võimaldab, peab ta nüüd alati pöörduma mistahes vaba turu”müüja”poole , kuigi tema elektripaigaldis tehniliselt seda võimaldaks.
Samuti on enamusele koduklientidest üldse liiga keeruline vaba elektrituru valdkonnast arusaamine . Neil puudub vaba elektrituru tingimustest adekvaatne informatsioon ja seda pole võimalik eesti keeles hankida . Öeldakse , et elektriturule üleminekul on põhimõtteliselt tegu Euroopa Liidu nõuetega . Kui nii, siis järelikult peaksid EL nõuetes olema kirjas tarbijate käitumisreeglid ja elektriostu tingimused vabaturul. Seda tuleks kindlasti ka kodutarbijatele aegsasti, enne elektriturule üleminekut tutvustada . Kurb on kui koduklientidele jõuab reaalne informatsioon kohale alles tagantjärele. Eesti Energia on riigiettevõte ja seal on ametis terve rida kõrgepalgalisi tarku analüütikuid , kellel peaks olema selge nägemus ligikaudu 500000 kodutarbija tegutsemisreeglitest vabal elektriturul. Samas peaks Eesti Energia elektrituru elektrihinna analüütikutel olema selge sõnum kodutarbijatele hinnakujunemisest vabal elektriturul . Ennatlikult räägitakse inimestele raskesti mõistetavast “ Eesti Energia rahvaaktsiast”, mida juriidilises mõttes veel ei eksisteeri.
Kõiki vabale elektriturule ülemineku võimaluse plusse ja miinuseid kokku võttes jääb küll arusaam, et kõik kodutarbijad praeguste elektriarvestitega ei ole vabaturule üleminekuks veel valmis. Tundub , et elektriturg on ja jääb vabaks ainult elektritootjale ja - müüjale. Tarbijale on jäetud paraku vabaturul voli ainult omal elekter välja lülitada .
Valitsus peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama Eesti elektritarbija käekäigule , sest elekter on riigi majanduse seisukohalt ja samuti kõigi inimeste igapäevaelus strateegiliselt tähtsaim toode.

10.04.2010
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin