TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
 
Elektrilised kodumasinad aitavad meil koduses majapidamises igapäevaseid toiminguid kergemaks teha. Kõik olekski hea , kui ei esineks elektrist tingitud õnnetusi , surmajuhtumeid ja elektrijuhtmestikust põhjustatud tulekahjusid. Eestis hukkub igal aastal elektrilöögi tagajärjel 20…35 inimest. Elektriohutuseeskirjade järgimisel saaks seda arvu tunduvalt vähendada.
Tavaliselt kasutatakse kodumajapidamises pingel 230V töötavat kodutehnikat . Niisugune pinge esineb faasi -ja ühitatud kaitse-ning neutraaljuhi vahel (PEN) . Varem nimetati PEN juhet 0-juhtmeks.
Elektrilööki on võimalik saada kui inimene puudutab pinge all olevat juhet või rikke tagajärjel pinge alla sattunud elektrilise masina või käsitööriista metallkeret . Isolatsioonirike ei pruugi alati põhjustada elektriseadmete olulisi talitlushäireid , kuid võib esile kutsuda elektrilöögi – või tulekahjuohtu. Kui rikke tagajärjel inimkeha läbiv elektrivool on ligikaudu 0,01 amprit (eluohtlikkusläve piir) võib sageli tagajärjeks olla kannatanu surm .Voolu ohtlikkus sõltub peale voolu tugevuse ka kestusest ja voolu teekonnast läbi inimkeha . Elektriohu vältimiseks on tähtis, et kaitse rakenduks võimalikult kiiresti. Pingel 230V töötavate käeshoitavate , kantavate jms. elektritarvitite väljalülimine peab toimuma hiljemalt 0,4 s jooksul.
Elektrist tingitud õnnetusjuhtumite analüüsimisel selgub, et õnnetusi põhjustab tavaliselt hooletus , hoolimatus ja elektriohutuse nõuete eiramine. Erilist hoolimatust ehk lauslollust näitas alles aprillis tõimunud õnnetusjutum Ulilas Tartumaal , kus kaks paremas loomeeas meest tahtsid ketaslõikurit pingega 230V ühendada 15000V kõrgepingeliinile, mille tagajärjel üks neist sai elektrilöögist surma. Õnnetusjuhtumi toimumise üksikasjadest selgitati küll ajaleheveerul , kuid paistab, et mõni elektritarbija ja koguni võrguettevõtja pole sellest õppust võtnud..
Peab tunnistama , et niisuguseid uljaspäid, kes on minetanud igasuguse elektriohu , tuleb järjest juurde ja esineb ka elektrikute hulgas. Näiteks Tartumaal Peedul elav endine jaotusvõrgu elektrik on paigaldanud õues asuva tiigi äärde veepumba (vt.fotot) , mille toiteks paigaldatud elektrikilp on eluohtlik ja kujutab endast lausa surmalõksu . Lihtsalt ime on , et mõni laps või täiskasvanu pole seal surma saanud. Kuid imestada pole siin midagi , sest samal tänaval paiknev OÜ Jaotusvõrgule kuuluv 0,4kV õhuliini juhtmete kokkupuutumise vältimiseks on juba 2008. aasta sügistormist saadik õhulinijuhtmed eraldatud õngeritva meenutava puuroikaga . Kas tõesti on see mõeldud eksponeerimiseks, kuidas toimub elektrivarustus ilma elektriliine remontimata. Ometi on elektriohutusseaduses kirjas , et elektripaigaldised peavad olema ehitatud nii, et nad oma ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei kutsuks esile mingit ohtu inimestele , koduloomadele , varale ega keskkonnale. Arusaamatuks jääb, kas OÜ Jaotusvõrgule elektriohutusseadus täitmiseks ei olegi .
Tundub, et seadused ei toimi. Eektriohutusealaset selgitustööd tavainimestele võiks teha aeg-ajalt ka riigitelevisioonis. Seda tuleks teha nii, et see selgitussõnum jõuaks ka inimese teadvusse.
 
22.06.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin