TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
 
Lumerohke ja suladeta talv näitas paljudele majaomanikele ja kinnisvarahaldajatele, et erakordselt külmadel lumerohketel talvedel pole sageli hooneid võimalik vanaviisi hallata, sest hoonete katustele ja vihmaveesüsteemidele tekivad ohtlikud jääkamakad ja purikad. Paljude hoonete katustel jäätuvad hoonete keskel vee äravooluteed ja äravooluneelud . Katustele tekivad lumekatte sulamisel ohtlikud jääkamakad, mis alla kukkudes põhjustavad inimestele raskeid eluohtlikke vigastusi. Tänavu esines õnnetusjuhtumeid , kus isegi lumekoristajad katuselt alla kukkusid. Katuselt lume ja jääkamakate koristus võib majaomanikele ja hoonete haldajatele kalliks maksma minna. Sageli tuleb selleks tellida korduvalt tõstuk ja sulgeda tänav, mis maksab. Samas peaksid tänavused õnnetusjuhtumid andma hoonete omanikele ja arhitektidele praktikas tõestatud vihje, et hoonete projekteerimisel ja ohutuks haldamiseks tuleb ette näha katustele vihmaveesüsteemis ja katuseneeldudesse tekkiva võimaliku jää ärahoidmiseks sulatuskaablid. Hoonete ehitamine ilma vihmaveesüsteemide jäätumiskaitseta võib hoone edaspidisel ekspluateerimisel muutuda inimestele sageli eluohtlikuks. Jäätumiskaitse abil on võimalik seega ennetada vee jäätumist vihmaveerennides ja katusel. ning hoida ära raskete jääkamakate kahjulikku mõju katusekonstruktsioonidele. Viilkatustega majad on küll kaunid, kuid katuste hooldamine eriti lumerohketel talvedel ekstreemolukordades on äärmiselt raske ja kallis lõbu.
Energiasäästlike jäätumiskaitsesüsteemide lahendusi on lihtne projekteerida ja ehitada kui hoone elektrienergia jaotussüsteem ja elektripaigaldis on eelnevalt väljaehitatud vastavalt madalpinge elektripaigaldise nõuetele. Soojenduskaabel tuleb ühendada läbi rikkevoolukaitselüliti, mille rakendusvool ei ületa 30mA. Vihmaveesüsteemide jäätumiskaitseks kasutatav sulatuskaabel peab kindlasti olema UV-kindla isolatsiooniga.
Soojenduskaablid jaotatakse mehaanilise koormustaluvuse alusel A , B ja C klassi.
A-klassi kaablid taluvad väikest mehaanilist koormust ja on küttekaablitest kõige nõrgemad. B-klassi kaablid on suurema mehaanilise vastupidavusega ja kasutatakse maja katustel, veerennides ja välialadel. C-klassi soojenduskaablid taluvad suurt mehaanilist koormust ja neid kasutatakse eriti nõudlikes tingimustes maja katustel, lagedes, veerennides ja välialadel.
Elektrilsi jäätumisvastaseid soojenduskaableid saab energiasäästlikult kasutada ka kaitseks vee-ja kanalisatsioonitorude külmumise eest. Oskuslikult paigaldatud soojenduskaablid aitavad ära hoida külmunud veetorude poolt tekitatud kahjustusi. Soojenduskaableid saab energiasäästlikult ja mugavalt juhtida mitmesuguste termostaatide abil .
Kevad on saabunud ja nüüd on hoonete omanikel ülim aeg mõelda, kuidas tuleks uuele talvele vastu minna nii, et möödunud talve sarnaseid külmakahjustusi enam ei esineks .
Teadmiseks majaomanikele, et ENSTO jäätumisvastased soojenduskaablid ja vajalikud tarvikud on saadaval näiteks Elektroskandia AS Tartu osakonnas Jalaka tn. 64.
 
30.03.2010
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin