TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
 
Eesti Energia elektrihinna kujundamisest ja segastest elektriarvetest saavad tarbijad esmapilgul halvasti aru. Tarbija kõrvad kuulevad mesijuttu, et elektrihind ei muutu, kuid samas tõstetakse pidevalt tasusid. Alates 1. märtsist 2010 on elektriaktsiisi tasu koos käibemaksuga juba 8,4 senti kWh, millele lisandub võrgutasu. Tarbijal on raske 12 –15 realistest mõistatuslikest arvejadadest aru saada . Klienti ei huvita , kuidas Eesti Energia oma arveid sisemiselt jagab, vaid hind, mida tal tuleb kWh elektri eest tasuda. Jääb mulje nagu tariifitasude kõrvaltasud ei olegi raha mida tarbija peab maksma.
Riigikogus võeti vastu elektrituruseaduse muudatus. Elektrituruseaduse muudatusega tahetakse alates 1.aprillist 2010.a. elektri suurtarbijatest Eesti tootmisettevõtetel, kes tarbivad üle 2 GWh elektrit aastas, keelata konkurentsiameti reguleeritud hindadega elektri ostmine Narva elektrijaamast. Neilt nõutakse elektri ostmist Nord Pooli elektribörsi hindadega, mis on aga 20-30% kõrgemad praegustest Eesti reguleeritud elektrihindadest. Jaanuaris oli börsi hind isegi 50% kõrgem Eesti reguleeritud elektri- hinnast.
Elektrihinna suur tõus kohustuslikul “vabaturul” oli otsustajatele ette teada, kuid Eesti Energia juhatuse lobitöö on kahjuks paljude otsustajate reaalsustaju hägustanud. Tundub, et reaalsus ametnikele ja poliitikutele, kes elektritarbijate sunniviisiliselt kohustuslikule “vabaturule” viimist otsustab, jõuab kohale alles siis, kui see valusa hoobina Eesti majandust tabab.Elektrihinna tõus suurtootjatele põhjustab ettearvamatu hindade tõusu kõigis eluvaldkondades.
Energeetika on valdkond, mida paljud ise ei mõista ning seega loodavad, et Eesti Energia loob riigile parimaid lahendusi. Eesti Energia lähtub siiski, vaid enda, kui tootja ja juhatuse meestega seotud aasta tagasi loodud elektrivahenduse maaklerfirma huvidest. Elektri vahendamine on kahtlemata tulus äri, eriti kui kasum ulatub miljarditesse kroonidesse aastas. Praeguse raske majandusseisu elavdamiseks peaks Eesti Energia otsima võimalusi elektrihinna langetamiseks mitte tõusuks.
Eesti Energia erastamise plaanid tulevad Riigikogus päevakorda kevade lõpus. Siis saab näha kui palju Riigikogu saadikuid suudab mõista kaasnevaid tagajärgi.
Oli aeg kui väikestest elektrifirmadest klopsiti kokku kaasaegne hästi toimiv energiagigand Eesti Energia, mis pani tugeva aluse majanduse arengule Eestis.
Seetõttu on häiriv kuulda EE juhatuse esimehe Sandor Liive hõiskamist, et temal lasub au Eesti Energiat tükeldada. Kuid kelle huvideks?
 
28.02.2010
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin