TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
 
1980. aastatel paigaldati Tartus, Emajõe äärde, praeguse restoraan “Atlantis” kõrvale linna elanike arvu tähistamiseks kivid 100000, sest eeldati, et lähiaastatel linna elanike arv ületab selle piiri. 1991. aastaks elaski Tartus üle 100000 elaniku.
Tänaseks on linna elanike arv linnaametnike bürokraatia tõttu langenud tublisti alla 100000. Elanikud lahkuvad linnast maarajoonidesse, sest linnavalitsus ei ole arvestanud paljudes küsimustes linnaelanike huvidega ja unustanud kelle heaks nad on ametisse pandud. Igasugune asjaajamine linnas on vaevaline, aeganõudev ja sageli ka võimatu, kuna pikka aega linnapalgal olevad ametnikud on loonud enese koha õigustamiseks tulemüüri, millest tavakodanikel ja isegi paljudel firmade juhtidel on asjaajamistel võimatu läbi murda. Mõnel kinnisvaraarendajal on aga oma eesmärgi saavutamine käkitegu. Pole siis imestada tekkinud skandaali üle Supilinna Oa tänavale garaazide kohale ehitatud korrusmajaga ja detailplaneeringuga Karlova aedlinna Kuru tn. 18 kinnistuga, kuhu on vastu majaomanike tahet planeeritud kaks korrusmaja. Veeriku linnaosas ei luba linnaplaneerijad isegi elektrivõrkude rekonstrueerimisel kinnistute kõrval olevale tänavapoolsele äärealale paigaldada OÜ Elektrilevil 0,4 kV pingega transiitkilpe, sest need olevad inetud, rikuvad tänavapilti ja ei meeldi linnaisadele. Linnaplaneerimise peaspetsialist nõuab põhjendamatult, et tänavate 0,4 kV elektrivõrgu rekonstrueerimisprojekti koostaja projekteeriks transiitkilbid omanike kinnistutele kasvõi “õunapuu otsa”, kuid mitte tänavaala haljasribale. Ometi asuvad tänaval väljaspool kinnistupiiri vabal haljasribal telefoniliinide jaotuskilbid, maagaasi rõhujaamad, veevarustuse tuletõrjevee hüdrandid, liiklusmärgid jt.
Omanikud ei näe põhjust, miks esitab Tartu linnavalitsus Elektrilevi OÜ elektrivõrgu projekteerijale nõude, kus põhjendamatult elektrivõrgu transiitkilp surutakse omaniku aeda.
Kinnistutele puudub OÜ Elektrilevl avarii korral igal ajal vaba, takistamatu juurdepääs, kuna enamikel omanikel on koerad aias. Olukord muutub pärast elektriliinide rekonstrueerimisprojekti realiseerumist praegusest palju halvemaks. Arusaamatust tekitab seejuures ka OÜ Elektrilevi poolt omaniku kinnistule seatav transiitkilbi kaitsevööndi 8m2 maa-ala kasutusõiguse nõue ( 2m rajatavast rajatisest igas suunas majandamiseks ja omamiseks), kuigi kinnistul kulgeb elamuni ainult omanikule kuuluv elektrikaabel.
Seda tobedat nõuet ei esine isegi elektriohutusseaduses.
Tartu linnavalitsuse kemplemine OÜ Elektrileviga on kestnud juba kolm aastat, kusjuures kannatab mitme tänava elektritarbijate elektrivarustuse toitekindlus.
Samas jääb arusaamatuks, kuidas sobivad linnaplaneerijatele Tartu linna tänavale rohelise immutusega tänavavalgustuse puitpostid. Puitpostidel valgustite toide on projekteeritud nagu endise kolhoosikeskuse puhul õhuliiniga. Tundub, et linna elektrispetsialistid elavad veel kolhoosiajas. Tänavavalgustuse õhuliinide ja jõuliinide renoveerimisel tuleks projekteerida need maa-aluste kaablliinidega ja ehitada need üheaegselt, sest hiljem ei ole enam võimalik riskivabalt samasse kaablikaevisesse tänavavalgustuse kaabelliine ohutult paigaldada... Tänavavalgustuse liinide maa-aluste kaabelliinide toite korral ei oleks vaja kinnistuid ega tänavaala risustada inetute tõmmitsatega. Linna õhuliinidega tänavavalgustusliinide planeerimine tuleb lõpetada.
Elektriliine ei ehitata üheks või kaheks aastaks. Tänapäeval peame aru saama, et seni kuni elektrit pole suudetud tarbijani traadita viia, tuleb elektrivõrkude ehitamisel ja planeerimisel linnavalitsusel ja OÜ Elektrilevil teha koostööd, mis rahuldaks mõlemaid pooli ega traumeeriks kinnistuomanikke.
 
26.05.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin