TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada.
 
Eesti Gaas langetas märkimisväärselt kodukliendile tänavu maist võrguteenuste ja alates 01. oktoobrist maagaasi hinda . Eesti Gaas on jõudnud arusaamiseni, et kasumit tuleb teenida käibelt. Elektritarbijatele aga ei meenu, et Eesti Energia oleks elektrihinda püüdnud langetada . Kogu aeg on EE juhtkond oma lobitöös selgitanud rahvale, et Eestis oli Euroopa Liidus kõige odavam elekter ja seetõttu pidid kõik elektri tarbijad alates 1. jaanuarist 2013. a. ostma elektrit mittetoimivalt elektri vabaturult. Muret tekitab, et riigi ettevõte EE ei tahtnud müüa Eesti tarbijatele odavalt elektrit. 2012. aastal rahustati tarbijaid, et vabaturul elektri hind oluliselt ei tõuse ka neil, kes lepingut ei sõlmi ja keegi ka elektrita ei jää. Vaevalt sai üks kuu läbi, kui üldteenusele jääjad kogesid, et elekter on alles, kuid hind on kõrge ja neile soovitati valida fikseeritud või börsi hind. Möödus veel mõni nädal kui algas fikseeritud hinna materdamine, sest see olevat kõrge ja neile soovitati börsi hinda. Need tarbijad, kes uskusid eksitavat reklaami ja valisid börsi, said suvel, kõige soojemal ajal, elektriðoki, sest elektri hind kerkis lakke. Tekkinud olukorrast saab järeldada, et kiidetud vabaturg ei toimi ja praegune elektrimüügi poliitika ei kõlba kusagile. See tekitab tarbijatele ainult paanikat ja segadust. Tarbijatele jääb arusaamatuks, kuidas ühisest börsipotist, kus elektri hinnanivoo peaks olema ühesugune, on Eestile müüdav elektri hind kõrgem kui üle mere naabritel. Huvitav, milleks oli vaja minna „vabaturule“, kui enne oli Eestis elektri hind odavam ? Järelikult meie juhid ei kaitse Eesti elektritarbijat. Elektri kõrge hind (elekter pluss tasud) annab hea võimaluse valitsusel dividendide näol täita riigi eelarvet. Praegu on elektri hind tõusulainel mitme tundmatuga suurus. Sellest õige iva leidmine käib tarbijale üle jõu. Elektri eest maksjat ei huvita, millistest komponentidest elektri hind koosneb. Kokkuvõttes on see ikkagi tasu elektri eest, milles lisatasud moodustavad kaks kolmandikku, mis tühjendavad tarbija kukrut . Paljud tarbijale elektrihinna selgitajad arvavad , et tarbijad on nii rumalad ja nad ei saa aru, kuidas neil muutuva elektri hinna ja võrgutasudega nahk üle kõrvade tõmmatakse. Kahjuks tänapäeval oskavad peale elektri müüjate ka elektritarbijad raha lugeda. Tänapäeval püüavad kõik ärifirmad kauba edasitoimetamise kulusid optimeerida, et kauba hinda alandada , müüa rohkem ja teenida käibelt. Pole kuulnud, et transpordi kulud ületaks toote hinna nagu elektri puhul võrgutasud. Praegused Eestis kehtivad võrgutasud ületavad Euroopa Liidu keskmist. Eesti Energia AS on 100% riigile kuuluv äriettevõte, seetõttu jääb arusaamatuks, miks ei saa võrgutasusid märkimisväärselt vähendada, et elektritarbimine suureneks ja kasumit teenitaks käibelt. Jutt energia säästmisest ei tohiks olla äriettevõtte loosungiks, sest viib ettevõtte pankrotti.
Tarbimise vähenemine tõstab kindlasti võrgutasu, sest võrgud vajavad raha hoolduseks, remondiks, investeeringuteks ja töötajate palgaks.
Meedias räägitakse, et riik võtab eelarve lappimiseks dividendi ja aktsiisi välja. EE kodulehelt leiame, et tänavuse aasta planeeritud kasumimarginaaliks on 26% ja tarbija maksab kinni kaoelektri ja sellele lisanduva käibemaksu. Vaatamata suurele kasumile ei jagu Elektrilevil võrkude jooksevremondiks ja hoolduseks raha, sest raha pidi minema kaugloetavate arvestite muretsemiseks ja paigaldamiseks, mis kestab veel aastaid. Siinjuures jääb arusaamatuks, miks peabki Elektrilevi OÜ üldse muretsema ja paigaldama oma kulul kaugloetavaid elektriarvesteid, kuigi ise ei ole elektri müüja. Kui see on salajane äriplaan, siis seda ei tohiks teha tarbija, Eesti maksumaksja kulul. Kulutused kaugloetavate arvestite paigalduseks peaksid kinni maksma kõik turule tulnud elektrimüüjad. Mõõteseaduse järgi kuuluvad kaalud müüjale. Ei tea nimetada ühtegi müüjat, kelle kaalud kuuluksid ostjale.
Mõõtesüsteemide muretsemise ja paigaldamise õiglase rahastamise nõude puhul jääks Elektrilevil rohkem raha investeeringuteks, elektri ülekandeliinide ja alajaamade rekonstrueerimiseks. Ühtlasi looks see võimaluse võrgutasude alandamiseks. Eesti Energia on äriettevõte ning selle eesmärgiks peaks olema tõhus elektri müük, mida soosiks madalad võrgutasud. See vähenaks üldist elektri hinda, mis annaks võimaluse tarbijal elektri tarbimist suurendada ja ka elektrikütet kasutada.
 
29.10.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin