TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
 
Eesti Energia peab elektrienergia säästualase lobitöö heaks saavutuseks elektrienergia tarbimise vähenemist, kuid nüüd on selgunud selle halb tagajärg - võrguteenuseks raha enam ei jagu. Hiljuti teatasid Elektrilevi “spetsialistid” meedias avalikkusele halva uudise, et elektri tarbimine on sedavõrd vähenenud ja nad peavad võrgutasu kompenseerimiseks sisse seadma tarbijaile võrguteenuse osutamiseks püsimaksu. Võrguteenuste pakkuja loogikavastasel tegevusel on rängad tagajärjed.
Elekter on kaup, mille hind vabaturul sõltub börsi hinnast – viimane nõudlusest ja pakkumisest. Eesti Energias elektrilepingu sõlminisel võeti elektrienergia tarbimise kogus hinna pakkumisel arvesse. Suurema tarbimise puhul tuli elektri hind odavam. Samas võrguteenuse hinna kujundamisel niisugust turumajanduse põhimõtet ei ole arvestatud. Häbi on, et meie kõrgepalgalised võrguteenuste pakkujad ei oska olemasolevaid alakoormatud võrke efektiivselt kasutada ja tõstavad karistamatult võrgutasude hinda, mis pärsib elektri tarbimist.
Jutt, et võrgud ei kannata suuremat võimsust välja, ei pea paika, sest tarbimine on olnud samadel liinidel kordades suurem ja võrgutasud olid planeeritud ka siis elektrienergia hinna sisse. Kuhu aga raha paigutati, on iseasi.
Võrgutasu kujundajad muidugi arvavad, et segaste hindade puhul on kerge ilma suuremte probleemideta võrgu remondi- ja hoolduskuludeks vajalik summa tarbijatelt kokku saada, kuid nagu näha, eksivad.
Madala võrgutasu puhul saaks tarbija efektiivsemalt oma kodumasinaid ja isegi elektrikütet kasutada. Sellel oleks samas mitu väljundit - suureneks elektritarbimine, mis aitaks põhjendatult võrgutasusid kompenseerida, ei ajaks tarbijaid vihale ning elavdaks Eesti majandust.
Teadlased on kindlaks teinud, et elektroni massi ja laengu suuruses ei ole muutusi tuvastatud. Seega peaksid olema võrgutasud börsilt ostetud elektri tarbijani viimiseks ühesugused. Mitte nii, et ühele tarbijale kõrgem, teisele madalam võrgutasu jne. Igale vähegi mõtlevale tarbijale jääb paraku arusaamatuks alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad viis erineva võrgutasude suurusega tariifid. Milleks on niisuguse segaduse tekitamine vajalik. Asjad peaks paika saama ühesuguse võrgutasu kehtestamisega. Pealegi ei oska praegu keegi erinevate võrgutasu hindade õigsust põhjendada. Peamine põhjendus on praegu, et nii on tehtud kogu aeg ja loodetakse ka edaspidi teenimatult tarbija käest võrgutasudeks kergelt raha kätte saada. Nagu näha, see mõtteviis on jõudnud tupikusse.
Tarbijale jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik, et ühel ja samal ajal ühe ja sama juhtmeristlõikega võrgus näiteks kõrvuti asuvatele tarbijatele on võimalik kehtestada erinevaid võrguteenustasusid. Näiteks VÕRK 1 võrgutasu edastamise põhihind käibemaksuga on 6,67 senti/kWh, samas Võrk 2 edastamise päevahind käibemaksuga on 8,03 senti/kWh. Jääb arusaamatuks, miks peab VÕRK 2 võrgutasu olema suurem. Kas tõesti on hinnakujundajatel visioon, et ühele tarbijale tuuakse elekter kätte juhtmeid mööda, teisele kuldkandikul ja mõnele vist õhu kaudu elektrilevi teel? Uskumatu on, et tänapäeval, kui kõik ärimehed peavad firma ellujäämiseks ja ka kasusaamiseks oskama oskuslikult kaupa müüa ning teevad selleks sageli kaubale ja isegi teenustele igasuguseid hinnaalandusi ja soodusmüüke, äriettevõttes Eesti Energia on millegipärast rakendamatu.
Firmad püüavad ka kauba veokulsid optimeerida, et kauba hinda alandada, kuid kahjuks seda loogikat ei mõista võrguteenuse tariifide hinna kujundajad.
Ajaloost tasuks õppida, et elektrienergia tarbimise vähesuse tõttu läks “Ulila-Ülenurme” ühistul Ulila Elektrijaam pankrotti ja selle ostis 1926.a. Tartu linnavalitsus.
Tulevik näitab, kui elektrienergia tarbimine veelgi väheneb, kas sama saatus ootab ees Elektrilevi.
Eesti Energia peaks hinnakujundust õppima Eesti Gaasilt, kus maagaasi võrgutasud on kõigil tarbijatel ühesugused ja kasum saadakse seejuures oskuslikust maagaasi müügist. Tarbid rohkem, saad odavamalt.
Ainult maksu tõstmisega tänapäeval äri ajada ei saa.
 
10.02.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin