TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektrišokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
 
Ostja ja müüja vahel sõlmitud kokkulepet, mis sisaldab lepingupoolte õigusi ja kohustusi nimetatakse kahepoolseks lepinguks. Kahepoolse ostu – müügi lepingu puhul on poolte õigused ja kohustused vastastikused ja neid ei tohiks ühepoolselt muuta. Kahjuks tegelikkuses see nii ei toimi. Paljud monopoolsed firmad (Eesti Energia, jäätmekäitleja RAGN-SELLS AS jt.) on kirjutanud lepingu tingimustesse ühepoolse lepingu muutmise võimaluse ja ostjapoolseid arvamusi siin kuulda ei võeta, kohustades teist lepingupoolt pealesurutud tingimusi täitma.
Näiteks Eesti Energia niisuguse tegutsemise tõttu ei saa kodukliendi
 
orig
hinnapakettide kasutajad (kodu 1, kodu 2, kodu 3, kodu 4 ja küttepakett) aru, miks lisaks tariifidele peab ostja maksma sundkorras taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisi mis koos käibemaksuga moodustab praegu 13,28 senti/kWh, alates aga 1. jaan. 2010 a. 23,56 senti/kWh. Kuna taastuvenergia ja elektriaktsiisi tasust ja selle lisamisest eelpoolnimetatud hinnapakettidele pole lepingutes juttugi, siis jääb arusaamatuks, kuidas võib elektrimüüja ühepoolselt pookida taastuvenergia n.n. rohelise energia tasu eelpoolnimetatud kodukliendi hinnapakettidesse. Selgub, et nii saavad käituda ainult monopoolsed firmad, kellel on seadusega antud võimalus oma klientidega ühepoolselt manipuleerida. Mittemonopoolsete ettevõtete tugeva konkurentsi korral niisugust nalja kliendi kulul teha ei saa. Näiteks kohvikutes, sööklates, restoranides jne. on kliendil valida kas ta soovib praele lisaks üht või teist salatit, kohvile koort, suhkrut jne. Ei ole veel kuulnud, et mõnes kaubandusettevõttes lisatakse sunniviisiliselt ostule juurde mõnda kallist või seismajäänud kaupa. Stagna ajal esines küll juhuseid, kui mõne hea raamatu ostul oli pakis lisana mõni kehv raamat. Eesti Vabariik on eksisteerinud peaaegu kakskümment aastat, kuid monopoolsed firmad kasutavad kahepoolsete lepingute sõlmimisel kliente ruineerivaid võtteid. Näiteks Eesti Energia elektrienergia ostu- müügi lepingutes on kirjas: ”Müüjal on õigus nimetatud tariife muuta energiaseadusega ettenähtud korras. Kui nimetatud korras kehtestatakse uued tariifid, loetakse lepingus märgitud tariifid kehtetuks ja ostja kohustub tasuma uute tariifide alusel vastavalt kokkulepitud tariifi(grupi) nimetusele”.
Lepingus ei ole kirjas, et Eesti Energia võiks elektriarvele lisada lepingiväliseid makse. Selgusetu on, kuidas sai riik määrata ( arvutuslikult mittetõestatud) nii kõrge tasu taastuvenergiale, mida toodetakse taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise režiimil töötavate tootmisseadmetega toodetud elektrienergia kulu rahastamiseks (nt. tuule -, vee,- bioenergia tootmine, soojus-ja elektrienergia koostootmine)! Müstika, kuidas tõhusatest taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia hind saab olla kõrgem Narva elektrijaamade nn. vanades romudes toodetud elektri hinnast. Tundub, et riiklikul tasemel taastuvenergia tootmisele nii kõrge hinna määrajad elasid vist teises dimensioonis ja neil puudus maistest elektritootmise hindadest üldse ettekujutus.
Kuna Eesti Energia on peaaegu 100% riigiettevõte, siis elektrifirma peaks oma klientidele pakkuma ikka odavamat elektrienergiat ja ilma lisatasudeta. Masu ajal on raha kõigil puudu, mitte ainult riigil. Rahanälga saaks riik leevendada ka sooliidsemalt - annetuste, võlakirjade, aktsiate jne. näol. Paraku elektrihinna kujundajad räägivad aga kliendile mesimagusalt ja tõsimeeli, et pidevalt suurenevad lisatasud ei tõsta elektri hinda. Muidugi võib olla elektrihind jääb samaks kuid lisatasud ületavad koguni peaaegu 2 korda elektrihinna Hinnakujundajad on arvamusel, et elektritarbija on nii rumal ja ei saa lisatasudest tingitud elektrihinna tõusust tühjagi aru, kuid kahjuks eksivad. Tänapäeval oskab iga elektriklient raha lugeda ja saab aru., et kõik kilovatt- tunni hinnatariifile lisatud erinevate nimetustega lisatasud tuleb kliendil tasuda ja teist valikuvõimalust tal paraku ei ole.
2009.a. 8.maist on Eesti Energia uus roheline logo, mis meenutab lõpmatuse märki ehk energia jäävust - energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest vormist teise. Muundub energia tarbijale energeetilisest vormist üha kallinevasse rahavormi.
Olukorrast väljapääsuks tuleb lõpetada rahvale energeetilise udujora rääkimine ja alustada korraliku kaasaegse väikese keskkonnamõjuga aatomelektrijaama ehitamisega.
 
02.12.2009.a
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
Copyright © Majaleht 2007

admin