TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
 
Raske on aru saada, miks Eesti ei saa elektrituru avamist edasi lükata ja sunnib kliente 2013. aastast ostma elektrit “vabaturult”, kuigi elektrituruseaduse muudatusi ei ole täidetud. Arusaamatuks jääb samuti, milleks Eesti riigi seadusetegijad turule minekuga nii kiirustasid. Euroopa Liidus avanes elektriturg juba 2007. aastal. Euroopa Liiduga liitudes anti Eestile elektriturule üleminekuperioodiks aega 10 aastat, aastani 2017, mitte aastani 2013. Seega andis Euroopa Liit aega, mille jooksul Eesti oleks saanud ilma kiirustamata täita elektrituruseaduse muudatusi ja eelkõige tõsta EL abil Eesti maksujõuetu elanikkonna pensionid ja palgad ka Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Samas ei ole Elektrilevi jõudnud tarbijale paigaldada kaugloetavaid tunniarvesteid, mis on vabaturule mineku üks tingimusi. Vabaturul võib elektri hind turul muutuda kordades ja ettearvamatult. Neid muutusi kliendil olemasolevate “margapuudega” pole võimalik fikseerida. Tunniarvesti annaks kliendile aga võimaluse turul operatiivselt müüjaid vahetada ilma pealesunnitud vahendajateta. Kui on juba vaba turg, siis olgu tõesti turg vaba ka vahendajatest. Läbi vahendajate elektri ostmine on kindlasti kallim kui otse börsilt.
Samuti sätestab seadus, et elektrituru täielikul avamisel ei tohi riigile kuuluvad äriettevõtted Elering ja Eesti Energia kuuluda ühe ministeeriumi haldusse. Tunnipõhise arvestussüsteemi puudumist püütakse selgitada sellega, et seaduseandja näeb ette avatud elektriturul tunnipõhiseks tarbimiskoguse arvestamiseks tingimused, mis teisteski riikides üleminekuperioodil on levinud. Kas tõesti meie elektri vabaturule mineku eest vastutavad ametnikud ise midagi targemat välja ei oska mõelda, kui spikerdada naabrite pealt ja öelda, et teised riigid teevad ka nii. Meie tarbijaid ei huvita missuguse kolgatatee on tulnud teistel riikidel tunniarvestite paigaldamisel läbida, vaid kuidas Eestis kaugloetavate tunniarvestite paigaldus sujub. Näiteks Soomes lõpetatakse kaugloetavatele arvestitele üleminek alles aastaks 2013.
Eurostati andmete põhjal selgitatakse meile, et Eestis on elekterienergia hind Euroopa Liidu madalaim, kuid samas pole Eurostati andmetes poolt sõnagi meil lokkavast vaesusest, kus keskmine pension 272 eurot on allapoole vaesusepiiri ja madalapalgaliste töötajate kuu sissetulek ületab vaesusepiiri mõne euroga. Nii madal sissetulek piirab paljudel elektritarbimise.
Riikliku tarbimisvastase säästualase lobitöö tulemusel on elektrienergia tarbimine vähenenud sedavõrd, et Elektrilevil ei jagu enam raha elektrivõrkude remondiks ja sellepärast tuleb pidevalt tõsta võrgutasusid. Elekter on kaup ja filosoofiliselt mõeldes tuleb vastavalt pakendiseadusele ja teistele normdokumentidele toetudes viia kaup (elekter) tarbijale kätte korras pakendis . Elektri puhul tähendaks see korras elektriliinidega. Siinjuures paneb imestama elektrimüügi saamatusest tingitud jultumus, kus pakendi hind (võrgutasu) on kaks korda kõrgem kauba (elektri) hinnast ja uus taotlus võrgutasu tõusu nurumiseks on juba teel. Eesti Energia on äriregistrisse kantud äriettevõte, kus elektri müügist tulusaamiseks peaks kaupa oskuslikult ja palju müüma, mitte reklaamima – säästke. See annab varjatult vihje, ärge kaupa (elektrit) ostke. Olukorrast päästaks, kui Eesti Energia teeks tõhusamalt elektri müügialast turundustööd, mitte vastupidi. Pole kuulnud, et ükski äriettevõte ja tootja eksisteeriks, kui nii rumalasti oma kaupa reklaamiks.
 
05.09.2012
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin