TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Jäädvustame oma maja ehitamise lood
 
Tartu Majaomanike Ühing hakkab koguma oma maja ehitamise lugusid. Neid võivad kirja panna ja ühingule saata kõik tartlased ja tartumaalased, kes on ise oma perega endale eluaseme ehitanud või kelle vanemad või vanavanemad on seda teinud. Seega võivad oma maja lugude kogumisel osaleda ka õpilased ja üliõpilased.
Aastatel 1950-1989 ehitasid inimesed Eestis oma kätega valmis rohkem kui 40 000 üksikelamut ja paarismaja, millele nõukogudeaegse kooperatiivelamuehituse algaastatel lisandusid veel omal jõul ehitatud paljukorterilised elamud. Iseehitamine on jätkunud ka pärast Eesti taasiseseisvumist, kuigi väiksemas mahus.
Kogu see suur töö väärib jäädvustamist. Kirjapandavates mälestustes peaksid kajastuma kõik oma maja ehitamise etapid alates ehituskrundi muretsemisest ja lõpetades maja ametliku vastuvõtmisega. Küsimusi, millel võiks peatuda, on palju:
¤ Kui kerge või raske oli saada ehituskrunti ja kas see sõltus ka krundi taotleja töökohast?
¤ Kellelt telliti elamu projekt või kasutati mõnda tüüpprojekti?
¤ Kui kaua ehitamine kestis ning kui suurt kokkuhoidu see kogu perelt nõudis?
¤Kust ja kuidas hangiti ehitusmaterjal ja kui palju see mingil ajal maksis?
¤Kui palju läks ehitusel vaja lisatöökäsi alates sõpradest ja sugulastest ning lõpetades tuttavate ehitusspetsialistidega?
¤ Kuidas abilistele tasuti ja kui palju mingi töö erinevatel aegadel üldse maksis?
Mälestuste kirjapanemisel ei maksaks mööda minna ka majaomanike ühistegevusest näiteks kommunikatsioonide rajamisel. Veel võiks kirjutada suhtlemisest nii kohaliku võimu esindajatega kui ka kohalike teenindus-, kaubandus- ja muude ettevõtetega. Kuidas nad nõukogude ajal üldse individuaal- ja kooperatiivehitajatesse suhtusid? Kas bürokraatiat ja vastuseisu oli palju? Kuidas sellest üle saadi? Kui palju tuli karta kõikvõimalikke kontrollijaid ja kuidas nendega toime tuldi? Lisaks oleks huvitav teada, kuidas suhtuti nõukogude ajal majaomanikesse asutustes ja ettevõtetes, kus nad töötasid. Kas see oli pooldav, erapooletu või hoopis tauniv. Kirjutada võib ka kõigest muust oma majaga seotust, mida keegi ise oluliseks peab.
Usinamatele mälestuste kirjapanijatele auhinnad. Huvitavamatest töödest koostame tulevikus omaette kogumiku. Kõik käsikirjad säilitatakse.
Oma maja lood saata Tartu Majaomanike Ühingusse aadressil Kalevi 71, Tartu 50 103, telefon 734 3202 või meilitsi aadressil info@majaleht.ee. Lisainfo telefonil 559 99753.

Ivar Kostabi,
Majaomanike Ühingu juhatuse liige
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin