TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
 
Elektrienergia säästukampaania ja kõrge võrguteenustasu pärsib majandust.
Tarbijat on ebameeldivalt üllatatud pidevalt elektri kWh hinna tõusuga, mille tagajärjeks on elektri tarbimise vähenemine ja seetõttu võrguettevõttel ei jagu enam raha liinide korrashoiuks. Muidugi soodsa võrguteenustasude puhul elektri tarbimine suureneks, mis elavdaks kindlasti majandust, tõstaks elukvaliteeti ja oleks hea nii tarbijale, kasulik elektritootjale ja võrguettevõttele. Meenub aeg, kui elektrienergia toodangu järgi iga elaniku kohta asus Eesti maailmas esimestel kohtadel. Tööstus ja põllumajandus arenes, tehnoloogilised elektriseadmed olid suure võimsusega ja tarvitasid palju elektrienergiat nii Eestis kui ka meie idanaabrite juures. Seetõttu tuli talvisel ajal tihti elektrienergia tarbimist piirata hommikustel ja õhtustel energiasüsteemi tiputundidel. Esines ekstreemseid olukordi kui idanaabril oli elektrist puudu ning lülitati Eestis elektritarbimisega balanssi saamiseks elektrivõrgust välja linnaosi ja isegi rajoone. Raha jagus siis Eesti Energial elektrivõrkude, alajaamade, keskushoonete, tootmisbaaside ja puhkekodude ehitamiseks.
Praeguseks on elektrimajanduses olukord Eestis tunduvalt muutunud. Tarbijatele elektrienergia julgeoleku tagamiseks on rakendatud majanduslikult küll soodsamaid tootmisviise ja elektrienergia ülekannet võimaldavaid liine. Samas tänu kõrgele võrguteenustasule ja energiasäästlikumate elektriseadmete kasutuselevõtuga ning inimeste maalt migreerumine linnadesse või välismaale on elektri tarbimine sedavõrd vähenenud, et see ei võimalda võrguettevõttel elektriseadmeid ja ülekandeliine korras hoida. Maaelu areng on seiskunud. Üha kasvavad elektrivõrguga liitumistasud ei ahvatle noori maale elama minema.
Alates 2013. aastast ostavad energiafirmad oma klientidele elektrit vabaturult ja müüvad seda tarbijatele vabaturu elektri kWh hinnaga, millele lisandub müügimarginaal ja ligemale kaks korda kõrgema võrguteenus koos tasudega. Võrguteenust osutab peaaegu kogu Eestis Eesti Energia kontserni kuuluv riiklik äriettevõte Elektrilevi, kelle missiooniks on kindlustada igale kliendile elektrienergia kättesaadavus soovitud kohas igal ajahetkel, mis võimaldaks tarbijal luua Eestis uusi väärtusi ja parandada seeläbi elukvaliteeti. Kahjuks kõrgete võrguteenustasude tõttu missioon ei ole teostatav. Samas eesmägi saavutamiseks ei ole vaja unistada püsimaksu rakendamisest, mis ei saa kerge olema ja võrduks pigem viha õhutamisega. Tekkinud olukorra parandamiseks on eelkõige vaja võtta tarvitusele meetmed elektritarbimise suurendamiseks alandades selleks müügimarginaali ja võrguteenustasusid. Kuna elektri tarbimine on vähenenud tuleks vähendada elektriaktsiisi kui tarbimist piiravat funktsiooni. Elektrist on märkamatult saanud tänapäeval inimestele esmatarbekaup, milleta inimene elada ei oska ega saa. Igati tuleks teha kõik, et elektri tarbimine suureneks mitte ainult Tallinnas ja Tartus, vaid ka teistes omavalitsustes. Soodsa summaarse elektrihinna (elekter + võrguteenus) puhul tekkiks arvestatav konkurent ka soojatootjatele. Odavam võrguteenustasu looks paljudele puuküttega korterite ja majade elanikele võimaluse soojatootmiseks elektrit kasutada ja tunda soojast toast mõnu. Elektrienergia kasutamine toasooja saamiseks ei saasta keskkonda ja hoiab ühtlasi inimeste tervist.
Võrguteenustasu alandamisel puhul suureneks käive ja kasum ning võrguettevõte saaks kasumlikult oma missiooni täita. Praegu saeb võrguettevõte kõrge võrguteenustasuga oksa mille peal istub.
 
Jüri Laurson
volitatud elektriinsener
tel. 58103202
29.11.2015
Copyright © Majaleht 2007

admin