TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrimüüja valik tekitab segadust
 
Nüüd, kui elektrituru avamiseni on jäänud mõned nädalad, on paljudele elektriklientidele elektrimüüjate poolt pakutavad hinnapaketid tekitanud suurt segadust, peavalu ja stressi. See on ka arusaadav, sest nüüd peab elektri tarbija ise otsustama, missuguselt elektrimüüjalt (vahendajalt) elektrit osta . Kinnisel elektriturul pani majandusministeerium ise elektrihinna paika ja tarbijale jäi ainult maksmise mure. Ligi 70 aastat riigi poolt paika pandud elektrihind on teinud paljusid elektritarbijaid otsustusvõimetuks ja sellest vabanemiseks kulub palju aega.
See ise otsustamine ongi muidugi raske, sest pärast lepingu sõlmimist ei saa kedagi sõlmitud lepingu sobivuses süüdistada. Tundub, et tänapäeval tuleb vist elektrilepingu sõlmimisel igasugustest vääratustest ja haneks tõmbamisest vältimiseks kasutada kallist advokatuuri abi.
Aastal 2013 avanev elektriturg puudutab enam kui poolt miljonit elektritarbijat. Elektrimüüjad on samuti lepingu sõlmimisel raskustes, sest ei oska börsil kujunevat elektri hinda ette aimata ja tulemuseks võib olla pankrot. Arvatavasti ei oska isegi parim selgeltnägija elektriturul tekkivat elektri hinda ette ennustada ega näha. Eesti Energia AS ja majandusministeerium on meedia teel püüdnud küll kliente rahustada, et ei maksa elektrimüüja valikul kiirustada ja soovitavad oodata kuni kõik elektrimüüjad (vahendajad) on oma lõpliku elektri hinna avalikustanud. Tarbija tahab lepingu sõlmimisel kindlasti näha ka elektrienergia ja võrgutasude summaarset hinda. Näit. ülikonda ostes on tähtis ülkonna hind, mitte nööbid ja ülikond eraldi.
Elektrilepingu sõlmimisel soovitatakse põhjalikult läbi lugeda elektrilepingu ja võrguelepingu tüüptingimused, kuid see soovitus ei ole paljude elektritarbijateni jõudnud.
Eesti Energia AS elektrilepingu tüüptingimused kehtivad juba alates 29.10.2012. aastast. Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63A hakkavad kehtima alates 01.01.2013 aastast.
Muidugi mõlemate tüüptingimuste tekstid on venitatud arusaamatult pikaks, et kui oled jõudnud tüüptingimused läbi lugeda, veendud, et mingit iva sealt ei leidnud. Rahvasuu ütleb - pikk jutt, sitt jutt. Isegi poolt sõna pole terminitest roheline energia ja taastuvenergia tasust. Arusaamatuks jääb, miks on roheline energia nii kallis.
Enne müüja valimist on soovitatud tarbijal selgusele jõuda oma kodu kuu elektriarve hinna komponentides. Kogu elektriarve koosneb elektrienergia tasust - ja võrguteenustasust (võrguteenus, taastuvenergia tasu, elektriaktsiis) . Tarbija peaks endale teavitama, et elektribörsil kõigub ainult elektrienergia hind. Praegu moodustab elektrienergia eest makstav tasu ligemale 30% elektri koguarvest, mis hakkab elektribörsil muutuma. Võrgutasu elektribörs ei mõjuta. Vähese elektritarbimise korral ei mängi kindlasti börsil kujunev eleltrihinna tõus elektrihinnas olulst suurust, kuid elektriga toasoojuse saajatel tuulutab elektrihind kindlasti märkimisväärselt rahakotti. Seega peavad nad eriti tähelepanelikult jälgima elektrilepingu sõlmimisel elektrimüüjate poolt pakutavaid elektrihindu. Ainus võimalus olukorra leevendamiseks on säästmine. Elektrihind vabaturul küll kõigub, kuid see ei tähenda veel maailma lõppu. Hea uudis on seegi, et kui tarbija ei ole suutnud 1. jaanuariks 2013.a. sobivat elektrimüüjat leida, siis ta ei pea seepärast paanikasse sattuma, sest ühtegi kodu ei jäeta kindlasti pärast esimest jaanuari ilma elektrita. Siis varustab võrguettevõte tarbijat üldteenuse raames.
 
13.11.2012
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin