TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Lumetõrjumise trikid
 
Linnavalitsustele tuli tänavune talv üllatusena. Talve vastuvõtuks ettevalmistus on jäetud tegemata. Linnavalitsuses arvati vist , et kahte lumerohket talve järgimööda ei tule. Isegi piknsenool ei löövat kaks korda ühte tarre, see olevat täitsa võimatu. Kogenud ilmavaatlejad ennustasid samuti oktoobris, et tänavu õiget talve ei tule. Seapõrn olevat nii ahtakene, peaaegu läbipaistev ja lund ei paistvat küll kusagilt. Samuti väitsid ilmatargad, et kuuseokas on veel roheline ja ussikesed polegi veel peitu pugenud. Loodus aga ei toimi ennustuste järgi ja seda elementaarset looduse iseärasust oleksid pidanud kõrgelt tasustatud linnahärrad teadma, kuid näib, et kuum suvi ja soe, peaaegu ilma külmadeta sügis, uinutas neid. Paistab, et tänavalt lumekoristajatega on sõlmitud küll lepingud, kuid on jäetud kontrollimata, kas lumekoristustöö tegijad oskavadki lund linnatänavatelt korralikult tõrjuda. Nüüd on aga hädad käes. Esimest lund, mis 17-18. novembril Tartu linna paksu vesise lumevaibaga kattis, ei suudetud koristada. Koristamata paksu lumeloppa olid kõik tänavad täis, mida autod jalakäijate riietele pritsisid. Seekord läks hästi, sest taevaisa halastas ja sulatas selle paksu lumelopa ära mõne päevaga.
Sellest aga lumetõrjujad õppust ei võtnud. Kes võis arvata, et uus sulalumi tuleb jälle maha. Selle asemel, et see enne külma korralikult teedelt kõrvale lükata, tõugati see siia-sinna kuhu juhtus. Hommikuks olid lumevaalud tänavate ristumiskohtadel, märgistatud jalakäijate ülekäigukohtadel ning bussipeatustes kõvaks külmunud, mis takistasid nii jälakäijate liiklust kui ka autode väljasõite väiketänavatest. Eramajade väravatagustest ei maksa rääkidagi. Lumetõrjujate erihobiks on lükata eramute vastpuhastatud väravatagused väljasõiduteed lumevaaludega kinni. Võib-olla vajavad lumetõrjujad eri väljaõpet lume tõrjumise ja viisaka linnakodanike teenindamise osas. Paistab, et iga sahamees ei ole võimeline oma tööd korralikult tegema. Need tuleks kindlasti töölt kõrvaldada. Bussipeatustes peaks tänavalt lumi olema ära tõugatud kõnnitee äärekivideni, kuna kõik bussist väljujad ei ole kaugushüppajad. Märja lumelörtsi sisse ei taha aga keegi astuda.
Aeg on hakata linnavalitsusel mõtlema ka kõnniteedelt lume tõrjumisele, sest enamus linnakodanikke ei ole suutelised seda tööd tegema ega ka selle eest tasuma.
Teoorjus peaks olema Eestis ammu lõpetatud. Nõme on tänapäeval, kui oleme Euroopa Liidus, veel kuulda linnaametnike suust väidet, et kui ei suuda kõnniteed puhastada, müü maja maha ja mine sinna, kus ei ole vaja seda teha. Aga kus on see koht, kas kuuse all? Kas tõesti Tartus praegustest kodututest ja eluheidikutest veel vähe on? Vastuseks Tartu Majaomanike Ühingu järelepärimisele 2000.a. vastas õiguskantsler, et valla- või linnavalitsus korraldab kohaliku omavalitsuse omandis olevatel teedel teehoidu ja on kohustatud looma tingimused ohutuks liiklemiseks nendel teedel ning selleks peab linnaeelarves olema alati piisavalt vahendeid.
Käisin 29.novembril Tallinnas, kus tänavatel valitseb tõeline kaos. Läksin mööda Lastekodu tänavat bussijaamast kesklinna . Bussijaamast ülekäigukoht Lastekodu tänavale oli täiesti läbimatu. Rääkimata trepist, mis viis Lastekodu tänavale, kus trepiastmed olid jääs ja vaevu märgatavad. Lastekodu tänavat kattis konarlik jää, millel lahtine lumi. Ühe tänavaäärse maja katuselt kukkus alla suur lumekamakas kõnniteele. Peaaegu oleks üks jalakäija vastu pea saanud. Täiesti võimatu oli üle tänava saada. Tallinn on tõesti tõeline “talvepealinn”, kus tänavatelt lund ei koristata. Paistab, et linnavalitsus on “talvepealinnas” lumetõrjujate ohjad täiesti lõdvaks lasknud, mille tulemusena tänavad on muutunud jalakäijatele liiklemiseks eluohtlikuks.
 
30.11.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
TMÜ asutajaliige
 
Copyright © Majaleht 2007

admin