TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
 
Igapäevases elus puutub elanikkond üha rohkem kokku elektrooniliste seadmete ja paigaldiste poolt tekitatud elektromagnetväljadega, mis seavad ohtu inimese tervise. Meid ümbritsev tänapäeva maailm kujutab endast elukeskkonda, mille moodustavad
peale loodusliku keskkonna erinevad tehislikud elektromagnetilised lained ja kiirgused, mis tungivad läbi hoonete seinte ja saastavad elukeskkonda. Näiteks televisiooni-, raadio-, moobiilsidejaamad, mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid, beebimonitorid, kõrge– ja madalpinge elektriliinid, ekraniseerimata elektrijuhtmestik seintes, televiisorid, kellraadiod, arvutid, printerid, kopeerimismasinad, mikrolaineahjud, paljud meditsiinilised aparaadid jms. kiirgavad elektrilisi ja magnetilisi madal- ja kõrgsageduslikke välju, mida inimene ei taju. Inimkeha toimib kiirgusväljas antennina. Kui väljatugevus ületab inimese taluvuspiiri, siis võivad elektromagnetilistel kiirgustel olla tervist kahjustavad tagajärjed. Kiirguse mõjud inimestele on muidugi erinevad ja sõltuvad inimese vastupanuvõimest.
Teadlased on kindlaks teinud, et kiirguse mõju avaldub inimesel kogu kehas ning võib põhjustada peavalu, unehäireid, kontsentreerimisraskusi, depressiooni, väsimust, stressi, kurnatust, liigesehaigusi, leukeemiat, alzheimeri tõbe, parkinsoni tõbe jms...
Järjest rohkem esineb haigusi, mille põhjuste määratlemine käib sageli isegi kogenud arstidele üle jõu.
Arvukate loomkatsetustega tõestati Stockholmi Karolinska Instituudis, et ülimadalsageduslikud elektromagnetväljad põhjustavad katseloomadel vähktõbe.
Mobiiltelefoni mikrolaine kiirguse tagajärgi on uuritud paljudes uurimiskeskustes

ja leitud, et kümne ja enama aastase mobiilside kasutajate seas täheldatakse ajutegevuse häireid, iiveldustunnet, kõrvakasvajate esinemist, peavalu, mälu nõrgenemist, kuulmishäireid, närvivalu, alzheimeri tõbe, ajukasvajaid jms.
Mida pikem on mobiiltelefoniga peetud kõne, seda suurema mikrolaine kiirgusvoo saavad selle kasutajad. Eriti suures ohus võivad olla mobiilitelefonimastide ja tugijaamade lähikonna elanikud, sest nemad elavad pideva kiirgusvoo mõju all. Paljud kinnisvara omanikud on kiirgusmõju piirkonda vastu oma tahtmist sattunud või ohtu mitteaimates oma elamu kiirgustsooni ehitanud . Täiesti arusaamatu on tänapäeval linnplaneerijate suhtumine inimeste tervisesse , kes planeerisid isegi EV ajal elamuid Tartus 110 kV kõrgepingeliini kiirgustsooni. Uuringud näitavad, et tervisele põhjustavad ohtu elukohalähedased kõrgepingeliinid. Lastel, kes elavad kõrgepingeliinidele lähemal kui 50 meetrit, täheldati leukeemiasse haigestumist sagedamini. Ka Eestis tuleks suhtuta elektromagnerväljade mõjule inimeste tervisele täie tõsidusega. Kuigi kemikaalide ja toidu, välisõhu ja joogivee kvalteedi pärast tuntakse rohkem muret, muretsevad pooled ELi elanikud elektromagnetväljade võimalike terviseriskide pärast. Euroopa Ühenduste Komisjon 12. Juulil 1999 (vt.EUR-Lex-52008DC0532-ET) aruandest võib lugeda, et enamik kodanikke arvab, et valitsusasutused ei teavita neid piisavalt meetmetest, mida võetakse nende kaitseks eelkõige elumajade läheduses paiknevate kõrgepingeliinide ja tugijaamade eest. Mobiilsidemastid, mobiilside tugijaamad, raadio- ja teleringhäälingu jaamad ehitatakse tiheasustusega kohtadesse elanikkonnalt nõusolekut küsimata...
Tuleb märkida, et Euroopa Ühenduste komisjoni nõukogus on võetud vastu soovitus (1999/519/EÜ) elanikkonna elektromagnetväljadega kokkupuute piiramise kohta juba 10 aastat tagasi.

Tartus, Tammelinna telemasti vahetus läheduses asub lasteaed ja gümnaasium.
17. märtsil 2000.a. on avaldatud ajalehes Postimees artikkel “Telemast peab kaduma - Tammelinna mobiiltelefoni- ja telemast mõjuvad tervisele kahjulikult”.
Tunnustatud pedagoog, Helve Raik, endine Tartu 5. Keskkooli direktor, tõstatas omal ajal küsimuse telemastis töötavate saatjate raadiosageduslike elektromagnetväljade ohtlikkuse kohta Tartu Linnavalitsuses ja tegi ettepaneku viia mast linnast välja. Kahjuks jäeti Helve Raigi ettepanek tookord tähelepanuta. Samas tegid Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul ka Tartu Majaomanike Ühingu liikmed ettepaneku lülitada tele –ja mobiilimast üldplaneeringusse ning terviseohu tõttu viia see linnast välja.
Maailma teadlased on teinud pikaajalisi uuringuid ja leidnud, et elektromagnetiline kiirgus on tervisele kahjulik ja sellest on vaja hoiduda.
Elektriohutusseaduse § 53 elektroonilise side seaduse muutmise paranduses on öeldud, et aparatuuri kasutamine peab olema ohutu ega tohi kahjustada selle kasutajate ja kolmandate isikute elu, tervist ja vara.
Arusaamatu on, miks siis praegu müüdavatel elektrilistel kodumasinatel ja elektroonikaseadmetel ei ole märgistust kui suur on neist tingitud kiirgusoht kasutajale. Üldiselt on inimestel levinud kahjuks arusaam, et kõik kasutavad neid seadmeid ja pole häda midagi. Ohtu ei nähte selles, mida silmaga ei näe ja kõrvaga ei kuule. Aastate pärast võivad aga elektromagnetväljade kiirgustest tingitud haiguste ilmingud massiliselt välja lüüa. Et seda ei juhtuks, peaks riiklikul tasandil võtma kasutusele kiiresti meetmeid selle ärahoidmiseks. Tuleb võidelda täie tõsidusega keskkonna elektromagnetiliste lainete ja kiirgusest tingitud saastaga.

Tartus, 04.03.2009.a.
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener.
Peeter Laurson
OÜ Greendorp juhataja

Kasutatud Kirjandus:
EUR-LEX-52008DC532-ET
Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu –ja puhkeal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes , õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine.
(Sotsiaalministri 21.veebruari 2002.a. määrus nr.38)
Keskkond ja keemia. Ohud ja hüved. 2007 ”Koolibri” Hergi Karik, Karl Kristjan Kuiv.
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin