TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
Jüri Laurson,
volitatud elektriinsener
22.04. 2008
 
Elektrivõrguga liitumine on elektritarbijale, kes soovib ampreid juurde osta või uut maja ehitada, kallis, kuid möödapääsmatu lõbu. Alates 1. märtsist tühjendab Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk elektrivõrguga liituja rahakoti lõplikult, sest liitumisel on ühe ampri tasu koos käibemaksuga tõusnud 944 kroonilt 2065 kroonile, millele lisandub lepingu menetlemise tasu 400 krooni. Kui liituja asukoht on kaugemal kui 400m keskpinge elektriliinist, muutub olukord veelgi jõhkramaks, kuna siis tuleb liitujal maksta kulupõhist tasu, mis võib kujuneda ettearvamatult suureks.
Lisaks peab elektripaigaldise omanik enne uue või ka vana tarbimiskoha pingestamist esitama elektriohutusseaduse kohaselt võrguettevõtjale elektripaigaldise kasutuselevõtmise kohta teatise. Selle alusel annab Tehnilise Järelevalve
 
orig
Inspektsiooni juures asuv andmekogu pärast tehnilise kontrolli teostatuse ja nõuetele vastavaks tunnistamise kindlakstegemist võrguettevõtjale loa liituja oma elektripaigaldise kasutuselevõtuks pingestada. Elektripaigaldise kasutuselevõtmise protseduur võtab aega ning tekitab võrguettevõtja ja liituja vahelisi arusaamatusi, sest isegi pärast ainult peakaitsme suurendamist jätab kasutuselevõtu teatise mitteesitaja liituja elektripaigaldise ilma elektrita, kuigi võrgueeskiri ei pea seda vajalikuks. Elektrituruseaduse §-90 lg 9 p 3 järgi võib võrguettevõtja, juhul kui tarbija ei ole esitanud Eesti Energiale elektripaigaldise nõuetekohasuse teatist, katkestada tarbija võrguühenduse viivitamatult.
Kui liituja enne liitumislepingu sõlmimist endale selgeks teeb, missugune keeruline kadalipp tuleb tal olemasoleva hoone peakaitsme suurendamisel või uue elektripaigaldise pingestamise eel läbida, kaob tal elektrivõrguga liitumise isu sootuks. Eesti Energia on teinud küll rea ettepanekuid elektrivõrguga liituja eletripaigaldise taaspingestamise lihtsustamiseks, millest väike osa kajastub valitsuse määruses nr.184 § 35(2), kuid elektriohutusseaduse muudatuste väljatöötajad jätsid ka selle pisku seadusega kooskõlla viimata.
Määruse nr.184 § 35 lg 2 on kirjas, et kuni 63-amprilise peakaitsmega elektripaigaldiste tarbimistingimuste muutmise puhul on teatise esitamine kohustuslik juhul, kui peakaitset suurendatakse rohkem kui kahe nimivoolu astme võrra. EE tegi ka ettepaneku, et peakaitsme väikese suurendamise korral ei ole kliendil vaja oma elektripaigaldist renoveerida ja seega kasutuselevõtu eelset või erakorralist tehnilist kontrolli tellida. See ettepanek läks mais 2007 võrgueeskirjas läbi ja loogiline oleks olnud ettepanek juulis 2007 elektriohutusseadusse sisse viia. Kahjuks ilmselt äriliste struktuuride survel ei läinud see variant elektriohutusseaduses läbi.Tundub, et riiklikul tasandil on elektriohutusseadusse muudatuste tegijad teinud elektrisaamise tarbijale raskesti kättesaadavaks, mille tulemusena on elektriliitujalt elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise nõue muutunud inspekteerimisfirmadele heaks äriks. Tegelikult on teatis pärast elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse kehtestamist muutunud tarbetuks, dubleerivaks dokumendiks. Määrus on seadusest erinev ja põhjustab segadust juba 9 kuud , kuid määruse ja seaduse vahelised vastuolu ei ole tänaseni muudetud. .Tagajärg on masendav: Eesti Energial on klientide elektripaigaldiste pingestamistähtajad pikenenud, sest vastavalt määrusele nr.184 ei ole kliendid kuni kahe korra peakaitsme suurendamise puhul oma elektripaigaldisele kasutuselevõtu kontrolli tellinud, mille tagajärjel kannatab mitte ainult elektriliituja, vaid ka võrguettevõtja.
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin