TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
 
Elektrienergia on muutunud inimesele sama vajalikuks kui hapnik. Ilma elektrita ei kujuta tänapäeval elu ette isegi kõige rohelisemad ellusuhtujad. Elektri olemasoluga ollakse nii harjutud, et selle vajalikkust tunnetab tavaliselt inimene alles pärast elektri puudumist majapidamises ja siis on mõistus otsas. Selle aja jooksul on välja töötatud põhjalikud juhised, kuidas tuleb elektrienergiat kui kõrgema ohu allikat kasutada ohutult. Elektripaigaldise ehituse ja käidu seaduslik alus on paika pandud 1999. aastal loodud elektriohutusseadusega, mida on juba mitmel korral uuendatud.
Pärast NSV Liidu lagunemist ja raudse eesriide kaotamist, on meie turule paisatud väga palju elektriseadmeid, mida NSV Liidu normatiivide nõuete järgi ehitatud elektripaigaldistes ei tohiks ilma kaitsejuhi olemasoluta kasutada nt. veekeedukannud, elektriboilerid, külmikud, pesumasinad, elektrikonvektorid, arvutid jne. Sageli ostetakse esmalt elektriseade ja alles hiljem, seadme kasutuselevõtul ilmneb, et seadet pole võimalik enne elektripaigaldist renoveerimata ohutult kasutada. Enamasti võetakse niisugustel juhtudel ostetud elektriseade elektripaigaldise “vägistamise“ teel ikkagi kasutusele. Näiteks 6A pistikupesa klemmidele surutakse jõuga kaasaegne 10A pistik. Esineb ka juhuseid, kus vana korteri renoveerimata elektripaigaldist on arendatud 6 A pistikupesast põrandal paiknevate pikendusjuhtmete abil nagu ämblikuvõrku, mis on tekitatud korteris tule- ja eluohtliku olukorra. Omanikud ei tohiks unustada, et vanades enne 70. aastat ehitatud majades oli projekteeritud tuppa tavaliselt üks pistikupesa ja üks lamp lakke, seega elektriseadmete võimsus oli väike. Tänapäeval on kordudes kodumasinate arv ja võimsus küll mitmekordistunud, kuid elektripaigaldis on sageli majanduslikel põhjustel ja elektriohu alahindamisel jäetud renoveerimata. Tihti on põhjuseks juurdunud elektriohust väärarvamus, et kui tänaseni pole õnnetusi ega rikkeid esinenud, ei juhtu edaspidigi, milleks siis elektripaigaldise korrashoiuks investeerida? Uurimistel on selgunud, et ülekoormatud pistikupesadest, harukarpidest, liini - ja pikendusjuhtmetest on saanud alguse paljud tulekahjud. Möödunud aastal üle saja ja käesoleva aasta algul peaaegu tosina elektrist tingitud tulekahjudest nähtub, et on tekkinud karjuv vajadus äratada omanikud üles unest, mõistmaks elektripaigaldise tehnilise kontrolli tähtsust ja renoveerimise vajalikkust.
Põhiseadusest § 33 tulenevalt on kodu küll puutumatu, kuid elektripaigaldise kasutamisel elektriohutusnõuete eiramisel võib inimene elu kaotada ja “punane kukk” kodu sootuks hävitada. Iga omanik, olenemata majanduslikust seisusest, peaks jõudma arusaamiseni, et elektripaigaldise ohutuks kasutamiseks vajab see pidevalt hooldust ja sageli remonti. Elu on näidanud, et elektripaigaldise jupiviisi kaasaja nõuetele renoveerimisest pole suurt kasu.
Praegu on talv, kus kasutatakse toasooja saamiseks elektrilisi soojendusseadmeid, mis põhjustavad sageli elektripaigaldises ülekoormusi. Vaatamata elektrienergia kõrgele hinnale ja säästualasele lobitööle ilmneb, et elektrist tingitud tuleõnnetusi esineb meie väikese Eesti kohta liialt palju. Ühtlasi näitab see, et 50-aastane okupatsioon ja suletud ühiskond on jätnud vanade kortermajade korterite ja vanade eramute elektripaigaldiste kasutajatele tõsised katsumused, kuna neis ei ole võimalik ohutult kaasaegseid kodumasinaid kasutada. Samas paljud koduomanikud (madalapalgalised ja pensionärid) ilma riikliku toetuseta pole tihti suutelised vigu kõrvaldama. Praegused riiklikud toetused elamute energiatõhususe ja sisekliima parandamiseks ei näe ette elektripaigaldise renoveerimist aga peaksid.
 
18.02.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin