TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektrišokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
 
orig
 Eesti Energia teatas uhkusega, et teenis reguleeritud hinnakujundse jätkamisel möödunud majandusaastal puhaskasumit 1,4 miljardit krooni. Samas teatab Eesti Energia 8. mail “ Uue energia lehes”, et elektri hinna alandamine pole võimalik ei täna ega ka tulevikus. Eesti Energia püüab elektritarbijaid sundida kõrge hinnaga elektrit säästlikumalt kasutama. Unustatakse seejuures, et kõrge hind sunnib küll elanikke majapidamistes elektritarbimist vähendama kuid annab samas tugeva tagasilöögi ka firmadele, kes samuti Eestit tabanud majandussurutise tingimustes on sunnitud oma tegevuse lõpetama elektri kõrge hinna tõttu. Firmade sulgemine vähendab tõepoolest
elektritarbimist, kuid suurendab tööpuudust. Teisipidi on Eesti Energia sunnitud elektritarbimise vähenemisel kasumi saamiseks elektri hinda tõstma. Oma osa mängib siin ka kalli Rohelise Energia pealetung. Kokkuvõttes toodab riigiettevõtte niisugune “säästualane” tegevus Eesti riigile rohkem kahju kui kasu. Praeguses ebastabiilses majandusolukorras, kus energia hinda pole võimalk ette planeerida, ei julge kodumaised ega välisinvestorid Eestisse investeerida. Samal ajal kui enamus firmasid on langetanud oma kauba ja teenuste hindu 10-30%, mõni isegi rohkem, jätkab Eesti Energia elektri- ja teenuste hinna tõstmist põhjendades, et reguleeritud hinnakujundusega jätkamises leppis Eesti kokku Eliga peetud liitumisläbirääkimiste aegu.
Jaotusvõrgu teenustöö kalkulatsioonist selgub fakt, et elektriku töötunni tasu tööajal on käibemaksuga 472 krooni. See on ca 3 korda kõrgem inimeste elu päästva ja suurt täpsust nõudva kirurgi töötunni tasust. Kakulatsioonide uurimistel selgub, et Eesti Energia Jaotusvõrk nõuab tarbijalt üleminekul ühelt faasilt kolmele faasile sisse alusetult kopsakaid summasid, mida tarbija ei peaks tasuma, nt. 3-faasilise arvesti maksumust 706,82 krooni ja vana arvesti demontaaži eest 590 krooni. Arvesti kuulub ju Eesti Energiale, mitte tarbijale. Kaitselüliti paigaldamine kilpi kuni 63A maksab koos käibega 472 krooni. See teenus on absurdselt kallis ületades 5,5 korda kaitselüliti hinda. Teenus seisneb 6 juhtmeotsa lülitiklemmidele asetamises ja 6 kruvi kinnikeeramises.
Lisaks eeltoodud segastele teenustööde hindadele peab tarbija tasuma veel liitumisle-pingu menetlustasu 826 krooni. Liitumisleping on ju kahepoolne ja seega menetlevad liitumislepingut nii võrguettevõtja kui ka liituja. Seega liitumislepingu menetlemine peaks olema tasuta. Võrguettevõtja menetleb, kuidas saaks liitujalt võimalikult palju raha välja pigistada. Liituja käest nõutakse ainult allkirja eeldades seda, et ega liituja sellest lepingust tuhkagi aru ei saa ja vastuväiteid ei esita.
Eesti Energia valgekraed peaksid praeguse majandussurutise juures tõsiselt arvestama Eesti majanduse rasket hetkeolukorda ja aitama igati kaasa majanduse tõusulainele putitamisele.
Varsti näeme, kas Sandor Liive sõnad: “Loome uue Eesti Energia“ arvestab ka elektritarbijate huve või on ikkagi “hunt lambanahas”, kellel pole kadunud instinkt tõsta isegi majandussurutise korral jätkuvalt elektri ja teenustööde hindu.

17.05.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
Copyright © Majaleht 2007

admin