TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
 
Eesti Vabariik tähistab 2018. aastal riigi 100. sünnipäeva ja meile on oodata peale maiste külaliste ka maailmaruumist kauaoodatud külalisi UFO-de näol. Muidugi UFOdega saabuvaid mehikesi (tulnukaid) meie ei pruugi näha, sest need paiknevad teises dimensioonis. Tänapäeval on Eestis kahjuks nisupõllud suuremate linnade lähedal asendunud väikeelamute ja igasuguste ehitistega, mille tõttu puudub tulnukatel võimalus meile nisupõldudel võimsate kiirte abil nisukõrsi koolutada kellaosuti suunas ja sellega enda saabumisest meile märku anda.
Maailmas on teada palju mõistatuslikke eelajaloolisi imelisi objekte, mille ehitiste rajamise vanust ja otstarvet oleme kindlaks määranud ainult oletuste põhjal. Näiteks üks tänapäevalgi kuulus teadaolev Euroopa suurim eelajalooline observatoorium, kivikompleks - pühamu Stonehenge asub Edela-Inglismaal, mis on sõõri kujuline ja oletatavasti ehitatud mitu tuhat aastat e.Kr. eesmärgiga uurida Päikest ja planeete ning sageli taevasse ilmuvaid mõistatuslikke liikuvaid lendobjekte. Tänapäeval on samuti paljudes maailma erinevates asukohtades aegajalt nähtud ja isegi fotografeeritud mõistatuslikke tundmatuid lendobjekte, kellel on tekkinud eriline huvi meie kultuuri ja eluolu vastu. Oma olemasolust on nad jätnud senitundmatu „energiakammiga“ Inglismaa nisupõldudele kiirte poolt kõrtest koolutatuid nii väikeseid kui ka suuri sõõre. Arvatakse, et need on Maa-välise intellekti tekitatud ja seotud UFOdega. Sõõrid sarnanevad keeruliste piktogrammidega ja ufoloogide arvates võivad need olla mingi tundmatu intellekti läkitused, mille tähendus on kahjuks meile maistele inimestele tänapäevalgi mõistatuseks jäänud.
Teadus on maailmas kiiresti edasi läinud, mis on võimaldanud planeedil Maa välja töötada tulnukatele sõnumite saatmiseks ainulaadne kodeeritud sõnumite edastamise viis. See võimaldab ka meil planeedilt Maa läkitada UFOdele maailmaruumi kodeeritult sõnumeid, kasutamata selleks elektromagnetilisi laineid, mida sagedaste elektrivoolu puudumiste korral pole võimalik. Selleks on hakatud meie teedele ja tänavatele ehitama statsionaarseid maisest materjalist sõõrikujulisi ja sageli mitmeringilisi ringe, millesse on nähtavasti tulnukatele jäädvustatud sõõrikujuliste piktogrammidega (piltkiri) meiepoolne sõnum. Sõõrid ehitatakse maanteedele niivõrd tugevad, mis võimaldab UFO-del Maale saabumisel sinna maanduda ja seal asuvatest piktogrammidelt infot saada ning vajadusel maailmaruumi tagasi startida. Muidugi võivad UFOd ringidesse salvestatud infot lugeda meile veel senitundmatute kiirte abil ka Universumi mistahes punktis.
Teedele ehitatavad sõõrikujulised keerukad ringid on kulukad, kuid mõeldes inimeste tervisele ja tulevikus üha kasvava liiklustehnika arengule hädavajalik. Pealegi saab sõõridesse efektiivselt paigaldada Euroopa Liidu kopsakaid summasid.
 
Jüri Laurson
liikleja
18.09.2015.a.
Copyright © Majaleht 2007

admin