TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Emadepäev ei unune!
 
Ema, emake, emme on lihtsad ja siirad sõnad, mis liigutavad südameid nii lastel kui ka täiskasvanutel. Kahjuks esineb ka olukordi, kus lapsed on õnnetuse, haiguse või sageli kooselu sobimatuse tõttu kaotanud varakult oma ema, mis on jätnud nende hinge kogu eluks parandamatu haava. Austan emasid, kes ka kõige suuremate eluraskuste korral pole hüljanud oma lapsi. Emadepäev on küll möödus, kuid mulle meenub oma ema, kes vaatamata pärast Teist maailmasõda järgnenud raskele ajale ei heitnud meelt ning kasvatas üksi üles viis väikest last ja andis neile koolihariduse ja tööharjumuse. Ema suhtus kaasinimestesse lugupidamisega ja sai nendega hästi läbi.
Mul on heameel meenutada, et minu ema sai ka minu abikaasaga väga hästi läbi. Ta kiitis oma miniat ja suhtus temasse kui oma tütresse ka kõrges vanaduses. Nüüd, kui ta on meie hulgast lahkunud, on tagantjärgi hea meenutada neid ilusaid hetki kui sõitsime sõprade ja lastega mere äärde puhkama, saatis ema meid alati teele asumisel õueväravani. Ta lehvitas rõõmsalt meile järele ning hõiskas naljatades, et keerake siis usinasti peed päikese poole. Puhkuselt naastes oli ema meil alati vastas. Siis me ei saanud aru, missugune tunne on olla paar nädalat üksi kodus. Ema ootas siis meie tagasitulekut murelikult ja meenutas seejuures möödunuid aegu kui lapsed olid väiksed, kuid elasid kodus. Muidugi külastasid lapsed ka hiljem tihti ema, kuid see ei olnud enam see, mis oli olnud aastaid tagasi, kui ta oli noor ja igast lastega oldud hetkest tundis rõõmu, vaatamata eluraskustele. Aastaid on sellest palju möödunud ja nüüd saame aru, et vanaduses on üksi isegi kerget elu raskem taluda.
Ema ootas aastaid oma abikaasat, kes oli sõja tõttu sunnitud ellujäämiseks kaugele, kaugele välismaale põgenema ja teda sealt oodates, vargsi nuttis. Ta oli unes näinud, et kohtuvad veel abikaasaga enne siit ilmast lahkumist, kahjuks need ilusad lootused ei läinud siiski täide. Ema ootas armast abikaasat, meie isa, kes julgenud Eestisse tagasi tulla. Isa kartis, et naastes KGB teda kohe vahistab. Kõik saksa sõjaväes teeninud teadsid, et kodumaale naastes saadetakse neid 25 + 5 aastaks külmale Siberimaale. Ajakirjanduses teatati siis sageli, et kodumaale tagasipöördunud võivad olla muretud, midagi niisugust julmust nendega enam ei toimu, see on möödanik. Väliseestlased aga teadsid tõde, et Nõukogude Liidus ei võinud millegi peale kindel olla, peale aastaaegade.
Abikaasat oodates, lapsi ja lapselapsi kasvatades, möödusid kiiresti aastad.
Ükskord kui tulime töölt, istus ema akna juures ja ootas pikisilmi meie koju jõudmist. Alati tundsime siis küll piinlikkust, et emal tuli terve päev üksi kodus olla, kuid teha polnud meil midagi, käisime tööl ja lapsed koolis. Arusaadavalt on raske siis, kui oled omanud suurt perekonda ja kurb hakkab vanaduses, kui üksi jääd. Aga elu on niisuguseks loodud ja teha pole endal midagi.
Tänapäeval on paljud noored võõrutatud maisest elust, nad elavad küll i-Pad maailmas, kuid maine ema on neil ikkagi südames.
Austagem ja armastagem oma kallist ema seni, kuni on võimalik!
 
Jüri Laurson
elektriinsener
15.05.2016.a.
Copyright © Majaleht 2007

admin