TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Katsetus-eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
 
Tartu Viljandi ringi vastehitatud treppidega ja lehviktiibadega tunnel on küll käigus, kuid selle ümberehitamise vajadus näitab selgelt, et maanteeametil puuduvad tõenäoliselt vastava pädevusega spetsialistid, kes projekti kooskõlastamisel on suutelised kontrollima teedeehituse ja tunneliprojekti nõuetele vastavust. Tunneliehitus Tartus Viljandi ringil näitab järjekordselt, kuidas on võimalik raha pillata ja katse-eksitusmeetodi teel ehitada tunnelit ja matta euroraha karistamatult lihtsalt betooni. Raha ulmelisteks katsetusteks maanteeametil jagub muidugi seni, kuni ehituse nõuetele vastavaks tegemist ei maksa omast taskust kinni projekteerija ja projekti kooskõlastaja.
Ehitaja ei saa muidugi ehitamisel projektist kõrvale kalduda, sest siis tuleks tal suur jama.
Praegune olukord ei rahulda ümbruskonna liiklejate huve. Lausa häbiväärsena tundub jutt, et maanteeametil polnud raha maaomanikule kaldtee ehitamiseks maa eest maksta. Maaomaniku väitel võttis ta maa hindaja, kelle poolt määratud hinda ta aktsepteeris. Sellega aga maanteeamet ei nõustunud ja laskis maatüki oma hindajal hinnata, kes olevat määranud maa hinnaks nagu näitlikult öeldes „laminaatparketi“ hinna, mis omanikku muidugi ei rahuldanud. See tuletab meelde nõukaaega, kui sama maaomaniku koduõuest aeti vägisi läbi praegune Ringtee teetrass, mille tagajärjel ühele poole teed jäi laut ja teisele poole elamu. Ometi oli ka siis võimalus Ringteele teine valutum trass leida, kuid siis ei lasknud Tartu Näidissovhoosi ja EPA Ülenurme Õppe-katsemajandi juhid oma head põllumaad Ringteega solkida. Näib, et suurmajandi juhid oskasid juba siis head põllumaad väärtustada.
Pädeva projekteerija puhul oleks olnud võimalik projekteerida ja ehitada Viljandi ringi tunnel kaldteena isegi ilma eramaad läbimata. Praegu valminud jalakäijate tunnel ei arvesta ei puudega inimeste, eakate inimeste ega lapsekärudega liiklejatega. Miks ei võetud snitti Aardla tn ja Ringtee ristumisele juba ehitatud tunnelist, mis on kõikidele liiklejatele vastuvõetav ja seejuures kauni disainiga. Viljandi ringi tunnel kujutab endast pigem varjendit trepi kohal laiuva varikatusega.
Näha, et maanteeametil lausa jagub kahe käega maksumaksja raha pillata. Täna ehitame tunneli nii ja homme naa. Arusaamatu, milleks on ehitatud metallpiire piki keset Ringteed. Tegelikult kujutab see ohtu sõidukitele, eriti mootorratturitele ja raskendab hooldustöid. Hull küll kui niisuguseid piirdeid hakatakse ehitama ka linna peamagistraalidele. Kas tõesti Eesti Vabariigis liiklusmärkidest enam kasu ei ole, et kasutusele võeti raudpiire?

Jüri Laurson,
Tartu Majaomanike Ühingu asutajaliige
17.01.2015.a.
 
Copyright © Majaleht 2007

admin