TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
 
Euroopa Liiduga liitumisel hakati meedias pasundama, et Eesti riik võttis suuna elektrihinna turupõhisele korraldamisele ja alates aastast 2013 peavad kõik Eesti elektritarbijad elektrienergiat ostma avatud elektriturult vabalt valitud elektrimüüjalt. Kahjuks pole kusagil reklaamitud, missugused on turule tulevad elektrimüüjad ja nende poolt pakutavad elektripaketid. Kõikidel klientidel soovitatakse aga elektri müüjaga leping sõlmida, kuid missuguse olematu elektrimüüjaga ja mis tingimustel pole kusagil poolt sõnagi. Tarbijale jääb sellest arusaam, et ostab elektrit nagu põrsast kotis,sest võib juhtuda, et hiljem selgub kuidas temal, seadusekuulekal tarbijal, elektrilepingu sõlmimisel nahk üle kõrvade tõmmati. Arusaamatuks jääb miks riigiettevõte Eesti Energia , kes omab vabaturust täielikku informatsiooni, salatseb. Neid tarbijaid, kes ei suuda elektrimüüjat leida ja lepingut sõlmida, peetakse saamatuteks ja on ise süüdi, kuid ka neid ei jäeta seetõttu ilma elektrita. Need tarbijad saavad osta avatud turu korral elektrit üldteenusena konkurentsiameti kooskõlastatud tüüptingimuste alusel, mis ei tavatse olla turul pakutavast soodsam ja võib talvekuudel maksta isegi kordades rohkem. Praegu olevat vabaturu elektrihinnad suletud turu hindadest ligi 50 % kallimad. Seega oleks ülim aeg loobuda sundkorras tarbijate vabaturule surumisest ja mõelda hinnatõusu tagajärgedele , mis kindlasti pärsib Eesti majandust. Vaba elektriturg on Eesti tarbijale tundmatu maailm kuna turutingimusi ja selle otstarvet pole elektritarbijale piisavalt selgitatud.
Euroopa Liidu siseturu direktiiv näeb ette täiesti vaba elektrituru. Tegelikult välistab Eesti Energia ümberkujundamise –ja erastamiskava elektri vabaturu tekke, kuna Eesti Energia võrguettevõte Elering on Eestis ainus ülekandeteenust osutav monopoolne ettevõtja. Elering vastutab Eesti elektrisüsteemi toimimise eest igal ajahetkel .
Elektri vabaturg on elektrimüügi ala, millesse kuulub elektri kui kauba vaba pakkumine ja ostuvõimeline nõudmine. Eelseisev avatud vabaturg kujutab endast kõrgema hinnaga elektri sundpakkumist. Euroopa rahvad on omavahelist liitu luues otsustanud jagada ühistele väärtustele ja võrdõiguslikkusele rajatud tulevikku. Kuna meile selgitatakse pidevalt, et kõik EL direktiivid on meile kohustuslikud, siis vastavalt liidu põhiõiguste hartale peaks Euroopa Liidul olema ka kohustus meid niipalju toetada, et ka Eestis madalad pensionid (keskmine ligi 280 eurot) ja miinimumpalgad (290 eurot) tõuseksid enne tarbijate sundkorras avatud elektriturule suunamist Euroopa Liidu tasemele. Näiteks Soomes on keskmine pension 1415 eurot. Elektrihinna tõusul tõusevad paratamatult teenuste ja toodete hinnad, väheneb veelgi tarbimine, mis pärsib majandust. Suureneb sotsiaalne tõrjutus. Juba praegu puuduvad paljudel inimestel piisavad elatusvahendid.
Kui pensione ja palku suudaks Euroopa Liit meil aidata viia Euroopa keskmisele tasemele tuleksid kindlsati meilt välismaale tööle läinud eestimaalased kodumaale tagasi.
 
18.07.2012
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin