TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
 
Elektriga on inimene end nii märkamatult sidunud, et ilma elektrita ta enam hakkama ei saa.
Vaatamata headele omadustele ei ole madalapalgalistele töötajatele ja väikest pensioni saajatele st. vaesuspiiril elavatel elanikel pole võimalust oma kodudes elektrit igapäevasteks vajadusteks kasutada. Seega paljud elektrilised kodumasinad seisavad jõude ja ootavad aega kunas neile elektrihinna tunnelist valguskiir paistma hakkab. Kõik eeltoodud kodanikele energia raskesti kättesaadavust saaks riik ära hoida, kui Eesti Energia alandaks võrgutasusid. See vähendaks elektri edastamiskulusid, mille tagajärjel väheneb summaarne elektri hind (elekter + võrgutasud) ja suureneks tarbimine, kasumit teenitaks käibelt. Eestis toodetakse elektrienergiat ligi 1,5 korda rohkem kui tarbitakse ja seda jätkuks ka kütteks kui hind seda võimaldaks. Eesti Energia on 100 % riigi, so rahvale kuuluv äriettevõte, kuid kahjuks elektrit ei osata müüa. Nüüd on leitud kasumi vähenemisele totter põhjendus, et majanduslanguse ja kasumi vähenemise on põhjustanud soojad talved. Tegelikult
suurt teenet majanduslangusele on põhjustanud meie säästupoliitika. Kulude kokkuhoiuks soovitatakse elektri – ja soojatarbimist vähendada. Samas aga elektri tarbimise langus ei võimaldagi võrgutasusid vähendada, sest võrgu hooldamine on püsikulu ja nõuab raha olenemata elektri tarbimise hulgast. Olukorrast pääsemise ainsaks võimaluseks on elektritarbimise suurenemine. Toon näiteks oma kodus elektri tarbimise. Perioodil kui polnud ka erilist külma 01.01.2014 kuni 31.01.2014 tarbisin elektrit 369 kWh, mille eest maksin 47,78 €. Kuna olen pensionär, kelle pension on alla vaesuse piiri, siis ellu jäämiseks pidin rakendama säästuabinõud, mille tulemusena langes perioodil 01.02.2015 kuni 28.02.2015 tarbimine 213 kWh–le ja maksin selle eest 24,48 € - seega sääst 23,30 €. Muidugi nüüd paljud elektrilised kodumasinad lihtsalt seisavad ja ootavad paremaid aegu. Kui kõik tarbijad hakkavad samuti elektritarbimist oluliselt vähendama, siis ei jätku Eesti Energial enam võrkude korrashoiuks muidugi raha. Hädavajalik võrgutasusid vähendada selleks, et tarbimine suureneks ja laekuks raha võrkude korrashoiuks.
Samasugune totrus valitseb toasooja tootjate juures. Sooja hind on kõrge, kuid hinda alla ei tohi lasta. See sunnib sageli toas sooja saamiseks kasutama lisasooja saamiseks elektrilisi soojapuhureid. On täheldatud, et efektiivselt töötavatel elektri ja sooja koostootmisjaamadel jääb elektri tootmisel sooja üle, kuid toasooja tarbijale odavamalt sooja müüa ei tohi.
Ainuke firma on Eesti Gaas, kus käibe suurendamiseks langetati alates 01.01.2015 kodutarbijale müüdava maagaasi hinda, kuid eelmine valitsus tõstis vastukaaluks maagaasi hinna langetusele alates 01.01.2015 maagaasi aktsiisi 20% ning edaspidi veel 20% ja 20%.
Soojad talved ei põhjusta kindlasti majanduslangust kui osatakse elektrit ja sooja oskuslikult müüa. Majanduslangust põhjustab pigem müügimeeste ja hinnakujundajate saamatus ning firma juhtide ahnus. Aktsiiside ja energia hindade pidev tõus majandust tõusule ei vii.
 
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
05.03.2015.
Copyright © Majaleht 2007

admin