TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
 
Räägitakse küll, et elekter on imelihtne ja meile suur abimees, kuid selle vääral kasutamisel võib elektrist saada vanakuri ise, mille tegutsemise tagajärjeks on tuleõnnetused, õnnetused inimestega, loomadega jne. Hetkekski ei tohi unustada, et korrastamata ja hooldamata elektripaigaldis ei ole meile abimeheks, vaid kõrgendatud ohu allikaks. Statistika andmetel toimus 2013. aasta esimesel poolel 22 elektrist põhjustatud õnnetusjuhtumit. Võrreldes 2012 aasta sama perioodiga oli tänavu 5 õnnetust rohkem. Need olid õnnetused, mida sai pärast põlengut kindlaks teha... Samas on need õnnetused, mida oleks saanud ära hoida kui hoonete omanikud ja elektrilevi oleks järginud elektriohutusseaduses toodud nõudeid. Sageli omanikud ei hooma, et nad vastutavad elektripaigaldise korrashoiu eest ja mis on selle rikkumise tagajärjed. Elektriohutusseadus, mis kehtib alates 20.07.2007. aastast sätestab nõuded elektriseadmele, elektripaigaldisele ja elektripaigaldise omanikule, elektritöö tegijale ja käidukorraldajale. Omaniku üheks kohustuseks on omada oma elektripaigaldise kohta tehnilist dokumentatsiooni ja ka dokumenti elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostuse kohta. Sageli on paljud omanikud aga võtnud hoiaku, et dokumentatsiooni nõue on tarbetu ja isegi nõukogude aja pärand. Kahjuks nad eksivad, sest elektrialane dokumentatsioon on omanikule lausa hädavajalik elektripaigaldise kasutamisel ja abiks elektririkete analüüsimisel. Eestis võeti elektrienergia esmakordselt tarvitusele 19. sajandi 80-ndatel aastatel ja sellest ajast on ka nõutud elektripaigaldise kohta vajalikku tehnilist dokumentatsiooni. Selleks ajaks olid juba välja töötatud elektritarbijale hädavajalikud elektriohutuse eeskirjad ja jälgiti rangelt nende täitmist.
Omaniku vastutuse piir on fikseeritud elektrivõrgu fikseerimise kokkuleppes, mis algab liitumispunktist. Kahjuks keeldub võrguettevõte tarbijale välja andmast õiendit tarbija peakaitsme vastavuse kohta võrgu parameetritele, mis tõendaks ühtlasi, et võrguettevõte ei ole teda liitumisel petnud. Samuti annab õiend tarbijale turvatunde elektripaigaldise kasutamisel ning tõendab, et rikke korral peakaitse rakendub ja päästab hoone tuleohust.
Omanik peab vastavalt EOS-le korraldama ettenähtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli ja määrama peakaitsme korral üle 100 A (I liigi ja II liigi) elektripaigaldisele ka käidukorraldaja. Tänapäeval kehtivad Eestis elektripaigaldiste ja - seadmete ohutukasutuse kohta uued õigusaktid ja standardid. EOS pöörab suurt tähelepanu elektromagnetilise ühildavusele, mis on tähtis, et keskkonnas ei tekitata elektrimagnetilisi häireid selles keskkonnas asuvatele seadmetele.
Tulemas on talv, kus elamutes ja korterites sooja saamiseks võetakse tavaliselt kasutusele üha uusi ja võimsaid elektritarviteid, mis sageli koormavad üle kodust elektripaigaldist ja on tihti tuleõnnetuse põhjuseks. Paljude tulekahjude puhul on ilmnenud ehitiste omanike hoolimatust elektripaigaldise korrashoiul. Juurdunud on väär arusaam, et kui elektripaigaldis on korra paika pandud, siis see enam hooldamist ja remonti ei vaja. Siinjuures unustatakse aga, et elu on edasi läinud. Kasutusele on võetud hulgaliselt mitmesuguseid elektriseadmeid, mis nõuavad aga õnnetuste vältimiseks üha rohkem tähelepanu pöörama elektriohutusele. Kahjuks paljude vanade eramute ja korrusmajade korterite omanikud eiravad elektriohutusseadust ja kasutavad renoveerimata ja kaitsejuhita elektripaigaldises kaasaegseid kaitsejuhti nõudvaid elektriseadmeid (pesumasinad, elektripliidid, külmikud, arvutid, veekeetjad, mikrouunid jne.), seades ohtu oma elu ja vara.
Elektriohu vältimiseks on omanikel ülim aeg oma eluaseme elektripaigaldis lasta elektrispetsialistil üle vaadata ja avastatud puudused kõrvaldada.
Õigeaegne elektripaigaldise hooldus ja remont tuleb palju kordi odavam kui kulub rikkes elektripaigaldisest tingitud tuleõnnetusest tekitatud kahjude likvideerimiseks.
 
21.11.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin