TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV tuleb asendada Tartus maakaablitega.
 
Elektrit hakati Tartus esmakordselt kasutama 1892 aastal. Aastate jooksul on elektrimajandus Tartus arenenud ja pärast Tartu alajaama valmimist alustati 1963. aastal energiliselt linna toitekindluse tagamiseks 35 ja 110 kV kõrgepinge õhuliinide ehitamist.
Kõrgepingeliine püüti ehitada siis kiirelt ja odavalt, peaasi et liin ehitatud saab. Nüüd on tagajärjed käes. Kõrgepinge õhuliini juhtmed kulgevad nüüd Eesti Vabariigi teise suurusega linna südames sika–saka pärnapuude kohal nagu leinalindid. Tehtud vea parandamine läheb nüüd kalliks maksma, kuna kõrgepinge õhuliinide projekteerimisel ja ehitamisel ei pööratud tähelepanu ei linnaruumi esteetilisele väljanägemisele ega arengule. Samuti ei arvestatud läbi elamurajoonide kulgeva kõrgepingeliini elektromagnetvälja kahjuliku mõjuga elanike tervisele. Esmatähtis oli siis, et liinid ruttu rajatud said. Nüüd ei taha liinide valdajad kuuldagi läbi linna ja ümber linna kulgevaid kõrgepinge õhuliinide asendamist maakaablitega. Siinjuures on väga piinlik välisturistidele ja samuti Tartu elanikele selgitada, miks heade mõtete linnas Tartus on südalinnas Emajõe ääres asuva Dorpat Hotelli ja Tartu avaturu hoonete vahel see inetu kõrgepingeliin. Sageli turistid fotografeerivad liini, sest arvavad selle liini miljööväärtusega linna muinsuskaitse näidisobjektiks, mis on säilitatud arvatavasti näitamiseks järeltulevale põlvkonnale, kuidas ehitada ei tohi!
Tartu Majaomanike Ühing pöördus 1999.a. Tartu linna üldplaneeringu arutelul linnavalitsuse poole ettepanekuga asendada kõrgepinge õhuliinid maakaablitega, kuid sai eitava vastuse planeeringu elluviimiseks prognoositud rahalise katte ebapiisavuse tõttu.
Tänapäevaks on elektrimajandus arenenud sedavõrd, et on saadaval maakaablid, mis võimaldavad 35 ja 110 kV õhuliinid asendada. See risustaks vähem linnapilti ning vabastaks sadu hektareid kallist linnamaad ehitustegevuseks. Samuti väheneks elektromagnetvälja mõju linnas elanike tervisele. Elektromagnetlainete mõju ei ole inimesel meeltega tajutav ega kohe märgatav. Uuringutest on selgunud, et mõnedes riikides elamute ehitamist kõrgepingeliinide vahetusse lähedusse ei peeta soovitatavaks, mõnedes isegi keelatud. Kuni 110kV õhuliinide kaitsevöönd ulatub mõlemale poole liini telge 25 meetrit. Maakaablite puhul väheneks kaitsevöönd kordades kuna on üks meeter piki kaabelliini mõlemale poole äärmisest kaablist. Ohutuse tagamiseks on kaitsevööndi kasutamine kitsendatud.
Eelmisel nädalal informeeris Vikerraadio, et Tallinnas on võetud suund asendada kõik linnas olevad 110 kV kõrgepinge õhuliinid maakaablitega. Arvan, et Tartus, kus on üle 97000 elaniku, tuleks teha kõik, et kolhoosiaega meenutavad kõrgeliinid linna territooriumist kaoksid.
 
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
tel. 58103202
08.01.2016
Copyright © Majaleht 2007

admin