TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Energeetika ei ole kasiinomäng.
 
Vaatamata tarkade seadusandjate targutustele, et hinnad ei tõuse, tekitab energia hinnatõus üldise tarbekaupade hinna tõusu. Tänu eelmise majandusministri poolt ilma eelneva analüüsita kinnitatud taastuvenergia arulagedale doteerimisseadusele, on energeetika libisenud ärimeeste küüsi. Ärimeestele annab nüüd kõrge dotatsioon taastuvenergiast suurt tulu ja võimaldab tarbijaid lüpsta vahendeid valimata. Tänaseks on konkurentsiamet jõudnud taastuvenergia tootmist analüüsida ja leidnud, et efektiivselt töötavate tootmisvahenditega toodetud elektri hind on põhjendamatult kõrge. Kuna riik peab tarbijat kaitsma, on majandusministeerium asunud korrigeerima taastuvenergia hinda. Korrigeerimine on saanud aga konkurentsiametile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tõsiseks proovikiviks, sest peaministrile on see vastumeelt. Taastuvenergia kõrge hind muidugi täidab riigi eelarvet ja energiatootjate rahakotti, kuid on saanud komistuskiviks ettevõtjatele.
Praegu pole selge, kas taastuvenergia hinna korrigeerimine õnnestub, sest riigikogus on rida rahvaesindajaid, kes käituvad nagu tuulelipud. Pole selge, kas nende unistajatega taastuvenergia hinna korrigeerimise osas kokkulepet saavutatakse.
Näiteks üheks niisuguseks tuulelipuks ja elektritootmise arengukavale vasturääkijaks on riigikogus Roheliste fraktsiooni aseesimees Marek Strandberg. Oma artiklis Postimees E24 22.08.2010 “Tugedeta ja tulevikuta tuumajaam “ ei soovita ta tuumajaama ehitada, kuna tuumajaam pole oma energiatootmisel kuigi paindlik, kuid mistahes börsil on edu tagajaks aga paindlikkus. Paraku on tuumajaama võimsus sedavõrd suur, et see määraks ka siinse elektritootja võimekuse börsil toimida. Teisisõnu süvendaks tuumajaam paindumatust ja suurendaks sellega pankrotiriski. Polevat mõtet ehitada garanteeritud pankrotipesa. Huvitav, et Strandbergi kui rahvaesindajat, ei häirinud tänavu börsil esinenud kordades kõrgemad elektrihinnad, mis tegid paljudel suurtarbijatel kiiresti rahakoti tühjaks. Samas paneb jahmatama Marek Strandbergi artikkel 7.dets.1990. a. Eesti Ekspressis “Teeme Eestise tuumajaama”, kus on kirjas, et lohutamaks kodanikke, terendab järgmise aastasaja hakatusel eestlaste kodusoojendajana tuumajaam. 1988. a. leidus inimesi, kes põhjendatult kahtlesid selle majandusime teostumises ja aimasid komistuskive, kuid lootsid võimalusele elektriga köetud soojas toas lesida.
Tuumajaama ehitamise mõte oli tegelikult õige ja on praegu täiesti aktuaalne. Me oleme palju aastaid maha maganud ja tuumajaama ehituse mõte ei ole praegugi õigeid tuure sisse saanud. Seetõttu kestab meil kogu aeg elektrihinnaga mängimine ja kõiksuguste tasude lisamine. Fakt on see, et elektrihind on pideval tõusuteel.
Huvitav, mis pani Strandbergi meelt muutma ja tuumajaama ehituse mõttele selja pöörama. Strandbergi mõte pöörleb nüüd ainult kalli taastuvenergia ümber. Praegune puidu põletamine elektrijaamades on tõstnud küttepuu hinna lakke. Näiteks Tallinnas küsitakse kuivast kasepuu rummist 1000 krooni ja Tartus 600 krooni. Kuuldavasti puidu hinnad tõusevad veelgi. Kui puidu elektrijaamade ahju ajamisele piiri ei panda, kerkib küttepuu hind ahjusooja saajale järgmisel aastal arvatavasti kahekordseks.
Alates 01. septembrist tõstis Eesti Gaas AS kodutarbijale müüdava maagaasi müügihinna ülikõrgeks, mis on kõrgem kui Euroopa Liidus asuval Saksamaal.
Nüüd tuleb aastas kütteks üle 750 m3 maagaasi tarbijal 1m3 eest maksta 7,6 krooni. Kuni 200m3 maagaasi kasutajal (gaasipiidi puhul) on 1m3 hind 11,8 krooni.
Kõik oleks olnud teisiti kui Eestil oleks olnud kindel pikaajaline energeetika arenguplaan, milles ei puuduks tuumajaama ehitamise kava. Praegu kujutab elektritootmine ja -müük poliitiliste mõjude tõttu mängupõrgut kasiinos, kus on lihtne oma rahast lahti saada ja firma põhja lasta.
 
10.10.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
TMÜ asutajaliige
 
Copyright © Majaleht 2007

admin