TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
 
Alates 1. jaanuarist võtab Eesti kasutusele euro. Rahandusministri ja peaministri suust on meedias korduvalt kuulda, et euro tulek ei tõsta hindu. Kui asjasse natukenegi süveneda, siis võib väita, et neil ongi õigus. Tõepoolest uuel aastal euro kasutuselevõtul ei ole vaja enam hindu tõsta, sest hinnad on selleks ajaks vaikselt ära tõstetud.
Näiteks inimesele elutähtsa toiduaine - piima liitri hind olenevalt tootjast ulatub 8,9 –12 krooni tasemele. Leiva ja saiatoodete hinnad on pidevas tõusus. Eesti lemmikleibade küpsetaja Leiburi Rukkipala netomassiga 360 grammi hind ulatub juba 10,5 kuni 12 kroonini. Eesti Pagari viilutatud Õnne Sepik 300g on üks odavamatest ja maksab 7,90 krooni. Statistikaameti andmetel kasvasid toiduainete hinnad eelmise aastaga võrreldes 11,6%.
Jätkuv taastuvenergia allikatest elektri- ja soojusenergia tootmise doteerimine elektrijaamades on tõstnud halupuudest toasooja tootjatele halupuude hinda peaaegu kaks korda. Taastuvenergia tootmise doteerimist ei luba aga peaminister vähendada. Bensiin-95 hinda on kütusemüüjad kergitanud mõne kuuga üle 18. krooni piiri. Statoili teenindusjaamades maksab bensiin–95 liiter juba 18,70 krooni.
Tänu Eesti Energia elektribörsile minekuga on kergitatud suurtarbijatel elektri hinda, mis omakorda on nagu pärmiga kergitanud kõigi toodete hindu. Praegune elektri hind Eesti kodutarbijale olevat nagu jõulukingitus. Ettearvamatu on aga, missugune kingitus ootab kodutarbijaid elektrivabaturul aastal 2013?
Hinna tõus tühjendab uuel aastal jõuliselt ka nende pensionäride rahakotti, kes ise ei suuda pensioni rahale postkontoris järel käia ning on sunnitud kasutama kojutoomise teenust. Alates 1. jaanuarist tõstab Eesti Post riikliku pensioni kojukande hinna 60 kroonilt 72-le kroonile. Paistab, et kui oled vanaks ja jõuetuks jäänud, siis aita ennast ise. Mida küll mõtlevad Eesti praegused end igavesti “vananematutena” tundvad riigimehed. Kas tõesti on riigil raske rahastada pensioni kojutoomine nendele, kes ei suuda haiguse või vanaduse tõttu postkontorisse ise pensionile järele minna. Samas on rahandusministeerium selgeks teinud, et pensionid ka 2011. aastal ei tõuse! Tänavu on riik rahapuuduse ettekäändel inimesed ilma jätnud isegi 3000 kroonisest matusetoetusest. Siinjuures on lausa uskumatu lugeda internetist Postimees.ee , et kõige kallima 90000 krooni ringis maksva jõulupeo pidas “katku”ajal rahandusministeerium. Näha on, et see, kelle käes on rahakott, ei suuda ka masu ajal kokkuhoidlikult ümber käia.
USA teadlane professor Easterlin väitis oma uuringute põhjal juba 1970 aastal, et majanduslik kiire edasiminek ei ole tee õnnele ega loo riigis mingit rahulolu, kui ei keskenduda vajalikul määral rahva tervise, perekonna ja inimeste heaolu probleemidele. Eesti on väike riik, kus poliitikute ja ametnike poolt tekitatud kitsaskohad peaksid olema kergesti lahendatavad ka ilma seadusi pidevalt muutmata.
 
20.12.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
TMÜ asutajaliige
 
Copyright © Majaleht 2007

admin