TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
 
Eestis on tekkinud olukord , kus riiklikul tasemel doteeritakse paljusid elektri-ja soojatootjaid, kes kasutavad energia tootmiseks taastuvaid energiaallikaid,
teades ,et sellest tuleneva kõrge hinna maksavad kinni nii kui nii lõpptarbijad .
Energiatootjate doteerimine diskrimineerib aga halupuudega kodusooja tootjaid ja on seega vastuolus inimeste võrdse kohtlemise printsiibiga ning takistab tasakaalustatud säästvat majanduse arengut . Paraku tundub küll, et efektiivselt töötavate energiatootjate doteerimine toimub kellegi poolt soositavate huvigruppide huvides ja ei anna riigile ega tarbijale mingit kasumit, pigem halvendab konkurentsivõimet ja dotatsiooni mittesaajate toimetulekut . Taastuvenergia tootmise doteerimise näol toimub praegu riigi raha raiskamine, millega on kaasnenud alusetu energia hindade tõus, mis toob aga taastuvenergia tootjatele suuri kasumeid .Praegu ei mõista energiatarbija , miks riik siiski doteerib efektiivselt töötavaid taastuvenergia tootmisettevõtteid , kes ausa konkurentsi tingimustes peavad ise turul püsimisega hakkama saama ja kui ei suuda , peavad loomulikult energiaturult lahkuma. Energiaturul püsimiseks tuleb tootjatel toodetud energiat oskuslikult müüa.
Euroopa Liit soovitab energiatootmise doteerimist lõpetada , sest see rikub ausa konkurentsi tingimusi , mille eemärgiks on parim energia hind tarbijale.
Majandusminister Juhan Parts on sellest arulagedast doteerimisest aru saanud ja loodussäästlikku mõtteviisi järgides plaanib järgmise aasta algusest energiatootmise riiklikku doteerimist oluliselt piirata. Majandusministri poolt pakutav dotatsiooni vähendamise kava on peaministrile vastumeelt . Ometi peaks peaminister seisma igati igasuguste põhjendamatute ja konkurentsi halvavate hinnatõusude vastu .
Eesti rahvas ei ole nii rumal, kui teda peetakse ja saab aru küll , et riigikassal põhi paistab ja ainus tee selle täitmiseks on kahjuks varjatult energiahindade tõus. Praegusel moel toore puidu põletamisel energia tootmine katlamajades tuleb põlevkivienergia tootmisest hulga kulukam. Märja puidu kütteväärtus on väike ja nõuab lisaks enne puidu energiatootjate poolt ahju ajamist puidu purustamist ja palju muid kulutusi, milleks kulub mõttetult palju lisaenergiat . Samas ei ole taastuvenergia toetuste saajad kaugküttel olevate soojatarbijate küttekulusid vähendanud , pigem kasvatanud. Tähelepanuta on jäetud, et taasuvenergia toetuste saajate meeletu küttepuidu vajadus on tõstnud paari aastaga küttepuude ruumimeetri hinda üle 200 krooni ja viinud elamutes halupuude kütteks kasutajad raskesse olukorda , kuna neil tuleb toasooja saamiseks välja käia aastas , 25. oktoobri Postimees andmetel, 3500 krooni rohkem .Tegelikult on taastuvenergia toetuse maksmine ainult teatud energiatootjate gruppidele suur sigadus, mis põhjustab soojatootjate vahelist diskrimineerimist ja on ka vastuolus EV Põhiseaduse §12 –ga .
Praegusel kujul taastuvenergia tootmise toetamine tuleb lõpetada. Kui toetust tahetakse vägisi jätkata, tuleb toetust maksta ka puitu kütteks kasutavatele majapidamistele samaväärselt. Seda raha ei saaks aga kellegi taskust otse võtta ,vaid tuleks anda välja otse riigieelarvest, mida ei suudetaks paremagi tahtmise juures teostada. Seetõttu tuleks maha matta igasugune energiatootmise doteerimise idee, mille poolt on ka majandusminister Juhan Parts.
Seni, kuni jätkatakse taastuvenergija doteerimist, siplevad inimesed, kes kasutavad puid täna ahjukütteks toasooja saamiseks, nagu ussikesed kalamehe õngekonksul.
 
01.11.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
TMÜ asutajaliige
 
Copyright © Majaleht 2007

admin