TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
 
Pühapäevane lühiajaline torm näitas kui kehvas seisukorras on Eesti Energia tarbija elektrivarustus ja kui halvasti on hädasolijal kättesaadav rikketelefon 1343. Isegi tavaolukorras on rikkest teavitamine Eesti Energia rikketelefoni lühinumbrile 1343 väga, väga vaevaline, kuid eriolukorras lausa võimatu . Mitte alati ei soovita teatada elektrivoolu puudumisest , vaid sageli mahakukkunud pingestatud juhtmest või muust elektririkkest, mis võib põhjustada õnnetusi jne. Eesti Energia juhtkond pole aga tänini aru saanud , et elektriga õnnetusjuhtumi korral ei pane elektrivool voolu alla sattunuid elektrilöögi järjekorda , vaid püüab anda kannatanule surmavat elektrilööki nii kiiresti kui võimalik. Tarbijad ei ole süüdi, et elektrivõrkude kehva tehnilise seisukorra tõttu väiksemgi tuuleiil õhuliinilt elektronid koos traadiga mastilt maha paiskab. Seetõttu peaks rikkest teavitamine olema kõigile võimalik viivituseta ja tasuta kättesaadav nagu on politsei lühinumber 110 ja päästeteenistusel 112. Praeguses olukorras jääb tarbijal arusaam, et Eesti Energia juhtkonnas pole pädevaid elektriohuteadlikke elektrispetsialiste.Vastasel korral poleks tormi ajal niisugust mõistusevastast olukorda riketest lühinumbrile 1343 teatamisel saanud tekkida , kus rikke teatajale vastab automaat, et liini ülekoormuse tõttu pole teadet võimalik vastu võtta, saatke e-mail . Arusaamatuks aga jääb, kuidas saab Eesti Energiale e-maili saata kui voolu ei ole ja internet ei tööta. Puuduvad ka kirjatuvid Eesti Energia liinil.
Eesti Energia on küll suurt kasumit teeniv äriettevõte, kuid see ei peaks andma ettevõttele veel õigust nii kehva ja samal ajal tasulist rikete vastuvõtusüsteemi kasutada kuna sageli on tegemist õnnetusjuhtumiga , kus kaalul on inimese tervis ja vara.
Samas tuleb tõdeda, et kõigis tarbija elektrivarustuse puudujääkides ei ole süüdi ainult Eesti Energia, vaid tihti tarbijad ise. Paljudel juhtudel tarbijad lihtsalt eiravad teadlikult või teadmatusest elektrivarustuse töökindluse normdokumentide nõudeid, mis aga hiljem neile kallilt kätte maksab. Kokkuhoiu tuhinas jäetakse sageli vajalik sõltumatu toiteallikas muretsemata ja seega toite katkestusel automaatse sõltumatu reservtoite sisselülitamise süsteem välja ehitamata.
Tahan öelda , et isegi kirutud stagnaajal pidi igas suurfarmis olema elektrigeneraator , mida kasutati avariiolukordadel farmides töö jätkamiseks.Tuleb mainida, et tänapäevalgi ei ole põllumajandusehituste elektrivarustuse nõuded farmide elektrivarustuses nõrgemaks tehtud- pigem vastupidi , kuid tihtipeale neid eiratakse mõeldes, et “minuga ei juhtu midagi”. Standardnõuetes on kirjas, et loomafarmides peab olema sõltumatu toiteallikas, mis kindlustab elektrivoolu katkemisel veevarustuse, ventilatsiooni, lüpsiaparaatide , signalisatsiooni ja valvesüsteemi toite.
Elektripaialdise omanik peaks endale teavitama, et elektriseadmed töötavad häireteta ainult siis, kui nad on õigesti ehitatud ja ekspluatatsioonis hoitakse ka tehniliselt korras. Tarbija peab juba projekteerimise käigus koos tehnoloogide ja projekteerijatega kindlaks määrama paigaldise elektrivarustuse töökindluse vajaduse. Elektrivarustuse töökindluse õige määratlemise, projekteerimise ning väljaehitamise korral ei teki olukordi , kus võrgu toite katkestus põhjustab inimelude ohtu sattumist, loomade hukkumist, vara hävimist või keskkonna kahju.
Nõuetekohaselt projekteeritud ja ehitatud elektripaigaldise korral ei esineks
juhtumeid, kus ettevõtetes kuuma ilmaga ei saa ülekoormuse tõttu töötada konditsoneerid , farmides pole võimalik elektrivoolu puudumise tõttu lehmi lüpsta ja sigalates elektrikatkestusest ventilatsioonita jäämise tõttu hukkuvad sead.
Omanikel on ülim aeg elektripaigaldis nõuetega vastavusse viia.
 
14.08.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin