TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
 
Pasundatakse Eesti Energia börsile viimisest ja elektrituru avamisest. Sellega aga kaasneb kahjuks suur elektrihinna tõus. Jää on hakanud küll elektrituru avamisele minekuks sulama, kuid tegemata jäetud töid sinna jõudmiseks on liialt palju. Nüüd on Eesti Energia juhtkond viimaks üles ärganud ja nõuavad raha juba ammu prognoositud, kuid tänaseni tegemta jäetud tööde kiireks likvideerimiseks.
Teada oli ammu, et ilma taatlemata elektriarvestite väljavahetamiseta ja kauglugemissüsteemide projekti realiseerimiseta ei saa elektri vabaturule minekust juttugi olla.
 
orig
Elekter on kaup ja müüdava elektrikoguse mõõtmiseks on lubatud kasutada kontrollitud elektriarvesteid.. Seda nõuab ka mõõteseadus. Elektriarvestite näitude järgi toimub elektrihinna kujundamine, kadude arvestus, elektrimüüja ja ostja vaheline rahaline arveldus. Avatud elektriturul annab kauglugemissüsteem tarbijal võimaluse müüjat valida. Mõõtesüsteemiga seotud tasud on arvestatud elektrienergia ja võrguteenuse hinna sisse ja selle eest klient ei peaks täiendavalt maksma. Seda on tõdenud ka konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja tarbija huve kaitstes kinnitanud ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Kahjuks tegelikkuses see nii ei ole. Jaotusvõrk on ära kasutanud konkurentsiameti leebust ja jätnud aegunud taatlemistähtajaga arvestid väljavahetamata. Samuti on konkurentsiamet kooskõlastanud Jaotusvõrgu teenustasude hinnad, mis sisaldavad varjatult mõõtesüsteemi tasusid. Mõõtesüsteemiga seonduvad tasud ei peaks olema täiendavalt elektrihinna sees, kuid kodukliendi hinnapaketid kodu 3, kodu 4 ja küttepakett sisaldavad ka täiendavalt mõõtesüsteemi tasu 24,66krooni kuus. Kui arvestada, et elektriarvestite taatlemisperiood on 16 aastat, siis maksab klient selle perioodi jooksul arvesti eest Jaotusvõrgule 4800 krooni Praktiliselt on see renditasu, kuigi arvesti hind peaks olema elektrihinna sees. Näiteks on OÜ Jaotusvõrgu teenustöö kalkulatsiooni nr. 160129 põhjal 3-faasilise arvesti maksumus 599 krooni. Seega maksab klient arvesti taatlemisperioodil 8- kordselt arvesti kinni. See on tõesti hea äri, mis loob tingimused vanu arvesteid mitte taadelda ja kui pinda käiakse, siis juba nende asemele uued taadeldud arvestid paigaldada. Jaotusvõrgul on võimalus pista käsi kliendi rahakotti mitme kandi pealt, sest klient ei tea, kas võetud tasud on õiglased või mitte. Näiteks võetakse liitujalt arvesti paigaldamise eest veel 300 krooni, programmkella paigaldamise ja programmeerimise eest 200 krooni, vana arvesti demontaazi ja lattu viimise eest 500 krooni, mis teeb kokku käibemaksuga 1919 krooni.. Praegu on masu aeg, kus teenusete hinnad on kõkjal langenud. Jaotusvõrk tõstis aga rahapuudusel alates 01.08.09 lisateenuste hinda. Näiteks nüüd tuleb kliendil tasuda tarbimiskoha sisselülitamise eest mõõtepunktis 24 tunni jooksul peale võla tasumist 2220,67 krooni. Tundub küll, et sesselülitaja tuleb Narvast. Kuna Eesti Energia on teenustööde hinnad kõrgeks puhunud ja elektriaevestite ning mõõtesüsteemide tasustamisega ebaseaduslikult veel lisa teeninud, siis selles lummuses pole ime, et arveldusarvestite taatlemisega ja liinide remondiga ei olegi vajadust intensiivselt tegelda. Konkurentsiamet peab küll kontrollima Jaotusvõrgu tegevust vastavalt seadusele, kuid paistab, et ei ole suutnud kontrollida, sest vastasel korral ei oleks niisugust absurdset olukorda tekkinud. Oma tegevusega kahjustab riigiettevõte Jaotusvõrk klientide ja riigi huve. Elektri kui kauba ja teenuste hinna kujundamine on olnud puudulik ja ainult Jaotusvõrgu huve arvestav. Kuna kontroll on olnud müüjale lojaalne ei olegi võrguetevõttel olnud vajadust reaalsust arvestavaid elektrihindu ja teenustasusid kujundada... Meediast võib järeldada, et Eesti Energial on kulunud kogu aur ära finantsprobleemide lahendamisele, unustades seejuures, et vaja oleks olnud eraldada raha Jotusvõrgule elektriliinide korrastamiseks.
Liitumiste ja vanade liinide korrastamise tähtaegu venitatakse nagu kummipaela ja sageli ei jõua tarbija lubadusi ära oodata ja loobub ettevõtluse arendusest.. Vilets elektrivarustus sunnib paljudel maal elamise lõpetama ja linna kolima.
Sageli ühendatakse liituja korras elektripaigaldis tehniliselt nõuetele mittevastava elektriliini toitele. See kehtib eriti n.n. vanade elektriliinide kohta. Seega klient saab järjekordselt liitumisel petta.. Üüratult kõrged ja segadust tekitavad liitumistasud, kõrged elektriteenuste hinnad ning segased elektritariifid pidurdavad majanduse arengut.
Suur kokkuhoiu hullus on viinud selleni, et elektri tarbimine oli septembris 13% väiksem eelmise aasta septembrist. See on tekitanud suure tühimiku nii riigi kui ka Eesti Energia rahakotti. Tarbija loodab, et peatselt saabub aeg, kus elektri müüja koputab kliendi uksele ja pakub elektrit kui kaupa soodustingimustel ilma mõõtetasuta ja sundkorras arvele lisatud kalli rohelise elektrita.
 
27.11.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
Copyright © Majaleht 2007

admin