TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
 
Elektriga on inimene oma elu märkamatult nii tihedalt sidunud ja ilma ta enam hakkama ei saa. Vaatamata elektri headele omadustele muutub elekter ohutusnõuete rikkumise korral kõrgemaks ohuallikaks, mis võib hävitada meie elu ja vara.
Õnnetuste ennetamisteks tuleb aeg-ajalt elektriohtu meelde tuletada nii lastele kui ka täiskasvanutele, samuti elektriseadmete ja -materjali tootjatele.
Pärast raudse eesriide tagant pääsemist on 24 aastaga toimunud elektriseadmete arengus ja kasutamisel suured muutused. Kaasajal toodetud pingel 230 V töötavad elektrilised kodumasinaid ja seadmeid nt. külmikud, mikrouunid, elektripliidid, veekeetjad, kohvimasinad, elektrilised soojapuhurid, arvutid jt. nõuavad elektrivõrku ühendamisel toiteliinis kaitsejuhi (PE) olemasolu, mis aga vanade hoonete elektripaigaldistes puuduvad. Seetõttu peaksid vanade hoonete elanikud mõtlema enne kaasaegsete elektriliste kodumasinate või seadmete muretsemist, kas hoone elektripaigaldis on ikka renoveeritud vastavalt kaasaja elektriohutuse nõuetele. Kahjuks sageli meenub inimestele elektripaigaldise rekonstrueerimise vajadus alles pärast särtsusaamist või alles siis, kui punane kukk vana elamu katusest välja hüppab. Paljudele tekitab segadust aga elektriohust väär arusaam. Arvatakse kui elektripaigaldis on hoonesse kunagi ehitatud, siis võib igavesti mureta olla ja kasutada ka kaasaegseid elektriseadmeid. Niisuguse väära arusaama puhul ei jää muidugi õnnetused tulemata. Eriti tuleks omanikel praegu õhuliini sisestusega vanade hoonete elektrisisestustele tähelepanu pöörata.
Elektrilevi rekonstrueerib pidevalt tänava elektrivõrku ning asendab seejuures elamute sisestustel paljad õhuliinijuhtmed kuni liitumispunktini alumiiniumsulamist rippkeerdkaabliga. Kahjuks jätavad paljud omanikud seejuures rekonstrueerimata oma elamusse kulgeva sisestusliini liitumispunktist kuni elamu peakaitsmeni. Tegematajätmise põhjusteks on tihti majanduslikult raske olukord. Kuna elektripaigaldise rekonstrueerimine koos mõõtmistöödega on kallis, käib see pensionäridele ja miinimumpalga saajatele üle jõu. Siinjuures oleks ainsaks väljapääsuks kui riik ulataks vaesuspiiril elavatele omanikele abistava käe hoone elektripaigaldise rekonstrueerimiseks.
Praegu hukkub Eestis liiklusõnnetuste läbi palju inimesi ja muret tekitab kui sellele lisanduvad veel hukkumised elektrilöögi läbi.
Tehnilise Järelevalve Ameti andmeil toimus möödunud aastal 50 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles hukkus 2 inimest, 8 inimest sai raskeid kehavigastusi ja 41 kergemalt kannatada.
Tänapäeval avatud turumajanduse olukorras peavad elektripaigaldise ostjad ja ehitajad olema pädevad, sest viimasel ajal on kaablipaigaldajad kogenud, et turul liigub äärmiselt palju alamõõdulisi paigalduskaableid, mistõttu on sageli raske eraldada terasid sõkaldest. Segaduste ja õnnetuste vältimiseks peaks Tehnilise Järelevalve Amet korra majja lööma. On täheldatud, et sageli kasutatakse kaablites materjale kuni 40% vähem, seega tegelikud koormusvoolud ei ole vastavuses ettenähtud standardite nõuetega ning plastide vananedes ei pruugi olla tagatud isolatsiooni ühtsus. Kaablit ostes tuleks jälgida, et igal tootel oleks peal vastavusmärgis CE-märk ja omama tootja tunnistust, kus on kirjas, missugustele Euroopa Liidu direktiivide nõuetele toode vastab ja on turvaline, ei tõsta paigaldamisel ehitise tuleohtu. Eesti kohalik standard on EVS 720. Teiste valmistajariikide tooteid võib Eestis müüa tingimusel, et on tagatud Eestis nõutav ohutustase ja sätestatud nõuete täitmine. Kahjuks on võimalik Eestis osta ka tundmatu päritoluga odavkaableid, mis hakkavad tilkuma ja võivad seda teha juba toatemperatuuril. Kuna kaablite kvaliteeti on keeruline visuaalsel vaatlusel eristada, tuleks osta usaldusväärsete kaablitootjate tooteid ja kasutada paigaldamisel pädevaid elektritööde ettevõtjaid. Hilisemate arusaamatuste vältimiseks on soovitav pärast ehitustööde valmimist kasutada elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks elektriohutusseaduses ettenähtud sõltumatut akrediteeritud hindamis-tõendamisasutust.
Eksimine elektrialal võib lõppeda traagiliselt.
 
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
19.02.2015.
Copyright © Majaleht 2007

admin