TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
 
Vaatamata paratamatusele, et kõik Eesti elektritarbijad peavad alates esimesest jaanuarist 2013.a. ostma elektrit avanevalt elektribörsi Nord Pool turult, on meie turg ahtake, sest Eesti ja Soome vaheline kaabelliin Estlink 1 läbilaskevõimsusega 350 MW on juba praegu ülekoormatud, sageli rivist väljas. Seega puudub enamusel elektritarbijail võimalus aastal 2013 osta elektrit vabalt sealt, kus on odavam ja tarnekindlam. Kuid nagu möödunud talvel oli kuulda, esines ka Põhjamaade börsil elektri tootmisvõimsuse defitsiit ja tiputundide elektri hind väga kõrge. See tähendab, et Eestil puudub praegu ja pärast vabaturule minekut elektri energiajulgeolek. Aisaks võimaluseks jääb osta elektrit ligi 50 aastat vanadest amortiseerunud Narva Elektrijaamadest, mis ei taga küll elektri energiajulgeolekut , kuid teist võimalust meil praegu lihtsalt pole. Naabersüsteemid Leedu, Läti ja Venemaa ei suuda meile elektri energiajulgeolekut kindlustada. Baltikumi regioonis tekkis Euroopa Liidu nõudel elektri tootmisvõimsuse nappus pärast Ignalina tuumajaama sulgemist. Venemaalt aga elektri ostmine kujutaks meile piltlikult vahelduvvoolu, mida täna on, aga homme ei pruugi olla, sest Venemaalt elektri tarne oleneb poliitilistest suhetest. Niisugune olukord toimub praegu Eesti Gaasi gaasiturul.
Elektri energiajulgeolek peab tagama Eestle välisteguritest sõltumatut võimet igal ajahetkel varustada Eestis tarbijaid elektriga. Kahjuks on Eesti energiajulgeoleku tagamine veninud ja takerdunud päikese-, tuule- ja taastuvenergia ärimeeste aktiivse lobitöö tõttu. Kõik ärimehed käsitlevad elektri tootmist suure kasusaamise seisukohast, unustades seejuures, et kallist taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ei jaksa Eesti tarbija osta. Praegune taastuvenergia kõrge dotatsioon on elektri tootjatele kullaauk , kust ammutatakse suurt tulu ja võimaldab tarbijaid armutult lüpsta. Elektri hind on seega pideval tõusulainel.
Kuigi Euroopa Liit andis loa pikendada Narva Elektrijaamades põlevkivist elektritootmist, ei tee see vanade amortiseerunud Narva Elektrijaamade kasutamist töökindlamaks. Ei ole mõtet oodata kuni vanade jaamade katelde alt tuli kustub ja meie istume pimedas lõhkise küna ees ja otsime süüdlast.
Vaatamata tuld ja tõrva saanud ideele ehitada uus põlevkivielektrijaam, suutis majandusminister Eesti Energia Auvere põlevkivielektrijaama ehituse käivitada.
Selle uue põlevkivijaama ehitamise otsustas riigikogu juba 2009. aastal, kui kinnitas energiamajanduse arengukava. Teist võimalust ei olnud. Tuumajaama me ehitada ei suuda ning kalli tuule, päikese ja põhu peal ei ole võimalik kindlustada meie energiajulgeolekut. Põlevkivi on meie pruun kuld, mida on kasutatud sada aastat elektri-ja soojusenergia tootmiseks ja millele me võime kindlad olla ka tulevikus kuni leiame säravama kulla.
 
19.10.2012
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Copyright © Majaleht 2007

admin