TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
 
Eesti Energia tarbija läbipaistev elektriarve koosneb lahtikirjutatult elektrienergia ja võrguteenuse hindadest ja paljudest teistest tasudest. Võrguteenuse hind sisaldab elektri transpodikulusid elektrijaamast tarbimiskohani. Hinna sisse on arvestatud ka alajaamade ja elektriliinide kasutamise ja korrashoiu kulud. Paljudes hinnapakettides ületavad juba praegu võrguteenuse hinnad elektrihinda.
Viimasel ajal on Jaotusvõrk ähvardanud elektrivarustuse töökindluse tõstmiseks võrguteenuse hinda tõsta .Eesti Energia suurt kasumit arvestades peaks aga hinda hoopis langetama. See suurendaks müügimahtu, mis avaks tee raha juurdevooluks. Ühtlasi oleks see ergutav süst masust ärkavale Eesti majandusele. Võrguteenuse hinna kujundamisel on EE spetsialistid kindlasti arvestanud, et sellest rahast jagub elektrvõrgu hoolduseks ja remondiks ning jääks üle ka investeeringuteks.
Kuna Eesti Energia AS on riigi ettevõte, siis on igal tarbijal ka õigus teada, kuhu kulutatakse praegune kõrge võrguteenuse tasu kui praktiliselt elektrivõrkude hoolduse ja remondiga ei tegelda.
Võrguteenuse hinnataotluse põhjendust, selle reaalsusele vastavust kontrollib ja kooskõlastab konkurentsiamet. K.a. 26. augusti Eesti Energia võrgutasude hinnataotlust konkurentsiamet aga õigustatult ei kooskõlastanud. Pole vaja põhjendust uuridagi kuna on näha, et EE juhtkonna tegutsematuse tõttu on paljud elektriliinid ja alajaamad jäetud aastaid hooldamata ja elektriliinide trassidel raietööd tegemata, kuigi elektritariifides selleks ettenähtud võrguteenuse tasu eest on tarbijad maksnud.
Juhul, kui raietöid teostataksegi, siis jäetakse puhastusalale järele kõrged teravad tüvepiigid, mille tõttu puhastusala muutub raskesti läbipääsetavaks ja koguni surmarajaks nii loomadele kui ka inimestele, kes nende orkide otsa võivad kukkuda.
Jaotusvõrgu ebaefektiivne töökorraldus ja vajalike töödega venitamine on viinud selleni, et isegi lihtsate teenustööde tasud on tõusnud mõistusevastaselt kõrgeks. Suure kasumijahi ja kokkuhoiu eesmärgil on Eesti Energias toimunud juba aastaid elektripersonali suur koondamine, mille tagajärjel on kuhjunud aastatega töid nii palju, et olemasolevast võrguteenustasust vist ei jagu enam tegemata tööde tegemiseks. Tekkinud olukorrast võib järeldada, et Eesti Energia elektriseadmete hoolduse ja tegevuse üle puudub riiklik järelevalve, sest vastasel korral ei saaks niisugust korralagedust tekkida.
Juhtimise pealinnakeskseks muutumise tõttu on maapiirkondadest elektrispetsialistide töökohad kadunud. Kliendi suhtlemine Eesti Energia Jaotusvõrguga on muutunud olematuks. Tundub, et EE on pööranud selja väljaspool Tallinna elavatele tarbijatele. Ennekuulmatu on, et rahasaamise eesmärgil on isegi Eesti Energia elektririkkest teatamine lühinumbrile 1343 tasuline. Tegelikult peaks EE võrgurikkest teatajale peale maksma, kuna teataja on missioonitundest rikkest teatamisel raisanud oma aega ja raha . Siinjuures paneb jahmatama Eesti Energia AS pressiesindaja Marina Bachmanni selgitus, et tasuta 800-ga algavale numbrile üleminek on kliendile problemaatiline, kuna numbrivahetus tekitaks palju probleeme pika numbri valimisel. Ma arvan, et 21.sajandil oskavad tarbijad kindlasti ka seitsmekohalist tasuta rikkenumbrit telefonis valida ja selleks puudub vajadus võrgutasu tõsta.
Võrgutasude kulutamise õigel suunitlusel ei oleks juhtunud, et 8. augusti tormi ajal oleks jäänud elektrita 3600 alajaama ja üle 44000 kliendi.
Sõltuvalt rikke ulatusest kestab rikke likvideerimine tavaliselt mitu päeva, sageli üle kuu. See kõik toimub rahuajal.
 
13.09.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
TMÜ asutajaliige
 
Copyright © Majaleht 2007

admin