TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Hõõglamp peab jääma
 
Hõõglambi kasutuselevõtust on möödunud ligi 130 aastat ja nüüd on kiirustades põhjendamatult asutud hõõglambiga hüvasti jätma. Nõutakse kiiret üleminekut
tänapäeval müügilolevatele “säästulampidele”. Põhjus on lihtne, seda nõuab Euroopa Liit ja aastaks 2012 peavad olema kadunud kõik hõõglambid ja halogeenpirnid. Säästulambid tarvitavad hõõglampidest neli–viis korda vähem energiat ja vähendavad seega elektrienergia tootmist.
Kõik paistab esialgu kuldne olevat, kuid kui lugeda 3.septembril ajalehes Postimees avaldatud artiklit “Säästupirnid – kallid ja
 
orig
pirtsakad“, kus nimekad teadlased tunnistavad, et säästulampide kasutamisel ja käsitlemisel esineb headuse kõrval ka terve rida puudusi ja ohtusid, milleks tarbijaskond ei ole piisavalt ettevalmistatud.
EL on nähtavasti jätnud kodutöö tegemata. Säästupirnide tootmine on eelkõige kasulik nende tootjatele. Nende tootmine on töömahukas ja tuleb paljudele tarbijatele liiga kallilt kätte. Suur osa säästulampidest põleb läbi isegi kiiremini kui tavaline hõõglamp. Samuti ei ole neid võimalik kõikidesse valgustitesse paigaldada.
Tavalisel hõõglambil annab valgust inertgaasiga täidetud klaaskolvis hõõguv spiraalne volframtraat. Kolvi purunemisel ei eraldu mingit mürgist eluohtlikku gaasi. Säästulampides kasutatakse toru sees elavhõbedaaurusid , mis on isegi väikestes kogustes väga mürgised.. Ühes säästupirnis on elavhõbedat ligi 5mg ja ühes päevavalgustuslambi torus ca 20 mg. Juhul kui lamp puruneb, paiskub õhku mürgist elavhõbedaauru ning ruumi tuleb koheselt vähemalt 15 minutit õhutada , sest isegi mikrogrammides on elavhõbe toksilise toimega põhjustades tervisekahjustusi.
Kui arvestada missugust kahju võib kodudes ja lasteasutustes tervisele tekitada purunenud elavhõbedaaure sisaldav säästupirn või päevavalgustuslambi toru, siis tundub, et Euroopa Liidus ja meil Eestis inimese tervise peale tõsiselt ei mõelda kui riiklikul tasemel teostatakse inimeste peal luminofoorvalgustite testimist. Maailma mainekad teadlased Stockolmi Karolinska Instituudis ja Põhja Carolina ülikoolis on loomkatsetega ja uuringutega kindlaks teinud, et fluorotseerivate valgustite ning nn. säästulampide muundur genereerib ülimadalsageduslikku elektrivälja (ÜMSE), mis avaldab kahjulikku mõju tervisele.
Seepärast soovitatakse laualampides kasutada tavalist hõõglampi , mis ÜMSE välja ei genereeri. Päevavalgustuslampide poolt põhjustavaks terviserikkeks on nendega kaasnev UV kiirgus, mis on oluliseks probleemiks fotosentsitiivsetele inimestele.
Kui uskuda ajakirjas “Elektriala” 6/2004 avaldatud artiklit “Lahenduslampide sagedusmuunduritest “, siis selgub , et isegi Eesti elektrivõrgud ei ole kõrgsageduslike liiteseadiste kasutamiseks valmis , sest elektrivõrgus esineb suuri pingekõikumisi , mida kõrgsageduslikud liiteseadised ei talu. Selgub veel, et suureks probleemiks on ka elektrikute ebakompententsus kõrgsageduslike liiteseadiste paigaldamisel ja hooldamisel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et sundkorras ei tohiks tarbijale säästulampide kasutamist peale suruda ja nendega tavalisi hõõglampe asendada. Tarbijal peab olema valikuvõimalus. Säästulampide kasutuselevõtuga tuleb paljusid armatuure väljavahetada. Kes maksab tarbijale tekitatud kahjud kinni?
Tuleb arvestada, et väiksema sissetulekuga tarbija kasutab kindlasti meelsamini üldkasutatavates ruumides odavat 4-5 kroonist väikse võimsusega hõõglampi kui kallist üle 60 krooni maksvat säästulampi. EL ei arvesta otsuste tegemistel vaesemate riikide majanduslikku olukorda, kus keskmine palk on 3-4 korda väiksem kui rikastes EL riikudes ja lajatab kõigile ühtlase mõõdupuuga.
Säästupirnide mõtlematu sundkorras kasutuselevõtmisega võivad hiljem ilmneda inimese tervisele ja loodusele tekitatud kahjustused nagu on näiteks ilmnenud omal ajal kiidetud mürkkemikaalide (DDT, klorofossi, karbofossi jne.), ehitusmaterjali asbesti jms. hoogsa kasutuselevõtuga.
Tuleks meelespidada, et ei tasu ikka enne hõõglampide kasutamist keelustada kui uut ja paremat pole lõplikult veel tarbijale pakkuda.
 
07.09.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin