TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Rohelise Energia hinnaga on liialdatud
 
Tänavu on tõstetud elektrienergia hinda juba kolmel korral. Elektri hind on igasuguste kõrvaltasudega kujundatud tarbijale tahtlikult nii “läbipaistvaks”, et tarbija ei saagi enam aru, kui palju maksab elektrienergia üks kWh. Olukord on hullem kui vorsti ostmisel. Vorsti ostmisel on pakendil selgelt kirjas kui palju sisaldab vorst lihasaadust ja vastavalt liha kogusele on vorsti hind. Kahjuks elektri hinnaga see nii ei ole. Tarbija ei ole süüdi, et Jaotusvõrk ei remondi ja ei hoolda elektriliine efektiivselt ning seetõttu on võrgutasud tariifides sageli kujunenud elektrihinnast kõrgemaks. Tarbijale jääb arusaamatuks, miks tuulegeneraatorite poolt toodetud Rohelise Energia kWh kokkuostu hind nii kallis on, kuigi loodus annab tuuleenergiat elektritootmiseks tasuta? Tuuleenergia tootjad põhjendavad, et tuuleenergia tootmiseks tehtavad investeeringud on väga suured. Selge peaks olema igale elektritootjale, et kui nende elektrijaamades toodetud elektri kWh hind on väga kõrge, siis jääb kaup kätte ja ei tasu seda toota. Nii peaks see ka taastuvelektri tootmisega olema. Kahjuks jääb tarbijatele arusaamatuks, miks eelmine majandusminister oli nõus tuuleenergia tootmisel iga kilovatt-tunnile maksma kõrget dotatsiooni - 84 senti, mida praegusel majandusministril pole võimalik muuta.
Tundub, et taastuvenergiaallikatest elektritootjate doteerimisega tahtsid siis tollased hinnakujundajate “spetsialistid” teadlikult elektritootjaid kiiresti rikkaks teha, teades et selle maksab kinni lõpptarbija – kus ta pääseb.
Praegu jääb tarbijale teadmata, kas ikka Eesti Energia Rohelise Energia klientide poolt tarbitav energiakogus on toodetud taastuvenergia allikatest. Eesti Energia väidab küll, et tuulevaikuse korral tuleb lisa siinsetest hüdrojaamade toodangust ning kohalike tootmisvõimsuste vähenemisel kompenseeritakse puudujääki prügilagaasist toodetud või lähisriikidest imporditud taastuvenergiaga. Siinjuures tuleks märkida, et hüdrojaamade võimsus on väga väike ja prügilagaasist elektritootmine on kauge tulevik. Imporditav taastuvenergia on teadagi meie jaoks väga kallis.
Taastuvenergia tasu on küll riigi poolt määratud tasu taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kulu rahastamiseks, kuid kerkib küsimus, miks sisaldab nn. Rohelise Energia taastuvenergia tasu ka teistes hinnapakettides. Lõpuni on uurimata, kas tuulest kalli elektri tootmine tasubki ära.
Ebastabiilse ja kalli tuuleenergia vägisi elektrivõrku toppimise tõttu langeb soojuselektrijaamade kasutegur, kütust kulub rohkem, saastab keskkonda ja tõstab elektri hinda... Praegu doteerib iga elektritarbija sunniviisiliselt tuuleenergiast elektri iga kilovatt-tunni tootmist 84 sendiga, olenemata sellest, kas tarbijal on sõlmitud Rohelise Energia tarbimise kohta sellekohane kahepoolne ostu-müügi leping või ei. Lõpptarbijale lisatav kõrge taastuvenergia tasu tõstab paratamatult kõigi toodete hindu, mis kindlasti pärsib Eesti majanduse arengut. Kui nii jätkatakse, siis on edaspidi elektri hinda raske ette prognoosida, sest Euroopa Liit soovitab Eestil 2020. aastaks tõsta taastuvenergia osakaalu 25 protsendini. Selle saavutamiseks ei peaks me iga hinna eest nahast välja pugema vaid peaksime arvestama elanikkonna maksuvõimega eelkõige. Samas Euroopa Liit soovitab elektritootmise doteerimine lõpetada, sest see rikub ausa konkurentsi tingimusi. Paraku jääbki arusaamatuks, miks peavad elektritarbijad doteerima efektiivselt ja vägagi kasulikult töötavaid energiaettevõtteid. Dotatsioonide kaotamisel kaoksid turult mitterentaablilt töötavad elektritootjad. Efektiivselt töötavate energiaettevõtete eesmärgiks peaks olema aus konkurents ja parim energia hind tarbijale.
 
25.06.2010
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin