TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
 
Eesti Energia prioriteediks peaks olema Eesti tarbija elektriga varustamine kvaliteetse odavama elektriga, mis on meie majanduse ja elukvaliteedi aluseks. 11. märtsil Tartus, Eesti Maaülikooli Tehnikamajas toimunud tutvustamiskoosolekul “Eesti energiamajanduse valikukohad aastani 2030” selgus tõde, et tarbija elektrivarustuskindlus on väga halb. Elektrivõrk on kehvas seisukorras ja seetõttu on iga tarbimiskoht aastas ilma vooluta keskmiselt 1 minut. Eesti Energiale läheb see kalliks maksma, aga palju tarbijale, pole sõnagi. Ilma elektrita oleku aja kompenseerib küll Eesti Energia, kuid see tõstab oluliselt võrgutasusid, mis avalduvad elektritarbija elektriarvetel. Kõrged võrgutasud aga avaldavad negatiivset mõju majanduse konkurentsivõimele ja ühiskonnale laiemalt.
Ootamatud elektrikatkestused rikuvad tarbijate kodumasinaid, elektroonikaseadmeid ja põhjustavad ohtu varale, inimeste ja koduloomade elule.
Kahjukannatajal on elektririkkest tekitatud kahju sageli raske ja ka võimatu võrguettevõttele tõestada. Eesti Energia on oma eksisteerimisest saadik põhjendanud elektrivõrgu halba seisukorda rahapuudusega. Ometi on teada, et elektritariifide kujundamisel on alati arvestatud kõiki kulusid ja jutt, et võrkude remondiks raha ei jagu, ei pea paika. Seega jääb tavatarbijatele mõistatuseks, kuhu Eesti Energial elektrivõrkude remondiks ja korrashoiuks
ettenähtud raha siiski kaob kui tulud ja kulud on võrguteenustasude tariifidega määratletud. Samas EE matab suuri summasid maksumaksja raha USA-sse Utah` kõrbes asuvasse põlevkivimaardla põlevkiviõli tootmise visiooni, mis tõenäolisel kunagi tööle ei hakka. Tähendab raha välisinvesteeringute kahtlastesse visioonidesse jagub.
Selgust rahaasjadest saadakse vast siis, kui Eesti Energia raharingluse uurimiseks teostataks likviidsuse kontroll, mis näitaks, kuhu lõppude lõpuks raha kulutatakse. Võib-olla lõpetaks see Elektrilevi rumala põhjenduse, et korras elektrivõrk tõstab võrgutasusid – seega elektrihinda! Kas tõesti Eesti Energias ja tütarettevõttes Elektrilevis mõtlevaid insenere enam ei ole? Arusaadavalt, elektrivõrku rekonstrueeritakse selleks, et korras võrk võimaldaks elektri müüki suurendada ja tarbijaid varustada kvaliteetse odavama elektriga. Selleks tuleks praegusel vabaturu olukorras alandada võrgutasusid. Elektrilevi on ajakirjanduses väitnud, et praegu investeeritakse aastas keskmiselt 100 miljonit, kuid seda olevat vähe. Tõsi, aastaid tegemata elektrivõrgu ilmastikukindlaks ehitamist ühte aastasse ei saagi planeerida. Seda on vaja teha plaanipäraselt ja raha selleks saaks kahjulike välisinvesteeringute asemel. Praegune olukord, kus vähegi suurem torm jätab kümned tuhanded majapidamised ilma vooluta, näitab energiajulgeoleku nõrkust ja halvab Eesti majanduse. Korrastatud võrgu korral oleks voolukatkestusi vähem ning raha kompensatsioonideks kuluks vähem.
Eeskuju tuleks võtta elektrifirmalt Imatra Elekter AS. Aastaid tagasi remonditi selle müügipiirkonnas Lääne maakonnas ja Viimsi valla Harju maakonnas elektrivõrk, mille tulemusena oli möödunud suure tormi ajal katkestusi kümnetes kordades vähem kui Elektrilevi võrgupiirkondades. Jahmatama paneb siinjuures elektrivõrguga liitumiste ampritasude suur erinevus. Nt, uue võrguühenduse loomisel või olemasoleva peakaitsme suurendamisel tuleb maksta Imatra Elektri AS-i jaotus-müügipiirkonnas koos käibemaksuga 60 € amper, seega üle kahe korra vähem kui Elektrilevi müügipiirkondades (134,22€ amper). Jääb arusaamatuks, mida on teinud Eesti Energia audiitorkomitee kui ei ole hoidnud rahaasjadel silma peal. Ainult korras elektrivõrk tagab energiajulgeoleku, mis Eestil praegu puudub.
Viimase aja sündmused näitavad üha enam, et vene gaasi kasutamisel kindlust ei ole. Seega peaks Eesti ja Euroopa energiapoliitika orienteeruma vene gaasi defitsiidi korral võimaluse odavama elektri kasutamisele elamute kütteks, tehniliselt on selleks võimalused olemas.
 
20.03.2014
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin