TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Valgustuspost ootab ohvreid
 
Tartus, Riia tn. 13 maja ees bussipeatuse kõrval, seisab lagunenud betoonvalgustuse post, mis hirmutab igat möödujat, sest see võib iga hetk ümber kukkuda tiheda liiklusega Riia tänavale, bussiootepaviljonile või isegi elumajale. Paistab, et linnavalitsust, kui vastutajat, see ei häiri. Juba stagna ajal teati, et kui vastutajaid on juba kolm, siis puudub üldse vastutus. Tartus on uues koalitsioonis vastutus mitmetasandiline, mis nullib üldse vastutuse. Pole siis ime, et paljud tänavate välisvalgustipostid on lagunenud. Õnnetus võib tulla suurte inimohvritega. Kas tõesti märkame ohtlikke olukordi alles siis, kui õnnetus on toimunud?
Uue linnavalitsuse koosseisu lisati küll juurde kaks kõrgepalgalist abilinnapead, mis peaks olukorda parandama, kuid tuleb välja, et ka need kõrgepalgalised elektriohtu ei tunneta. Nad on vist elektriohu suhtes immuunseks muutunud. Elektriohutusega on Tartu Linnavalitsuses olukord päris katastroofiline.
 

.
Kui eelpool oli juttu lagunevatest tänavavalgustuse postidest, siis imestama ei paneks kui isegi Tartu Raekojal puudub elektripaigaldises esinevate oluliste puuduste tõttu elektripaigaldise kasutusluba. Elektripaigaldise nõuetele vastavuse korral väljastatakse omanikule elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus.
Linn põhjendab tihtipeale, et tööd on jäänud tegemata tingitult rahapuudusest ja muinsuskaitse nõuetest. Kui Tartu Linnavalitsus peaks eirama teadlikult elektriohutusseadust, siis on see elektriohutusseaduse jäme rikkumine. Ilmselt arvatakse, kes julgeb Raekojas elektrit välja lülitada. Selline tegevus näitab EOS eiramisega ka teistele elektritarbijatele halba eeskuju. Aga kui juhtub õnnetus?
Elektrit loetakse EOS järgi kõrgendatud ohu allikaks ja vastutus lasub elektripaigaldise omanikul, antud juhul linnavalitsusel. Olukord on naljast kaugel, sest Tartu Linnavalitsuses töötab siiski ligi 300 ametnikku, kes oma tarkusest küll teavad, et mittekorras elektriseadmeid ei maksa käperdada, sest võid surma saada, kuid korda ei ole suudetud teha. Siinkohal on vaja tegutseda, mitte käsi laiutada. Tartu linnas kasutatakse tänavate valgustamiseks ligi 12000 välisvalgustit ning üle 156 valgustuskilbi, mis nõuab kogemustega pädevat elektrialaspetsialisti, kes oskaks tänavavalgustuses ja ka linnavalitsuse hoonetes elektriohte ennetada ja õnnetusi ära hoida. Tegemata töid ei saa põhjendada rahapuudusega. Sellisel juhul tuleks linna eelarve üle vaadata.
 
30.04.2014
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin