TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
 
Jõhker ja ootamatu uue aasta kingitus maagaasi tarbijatele on maagaasiaktsiisi tõus.
Niisuguse hüpleva tegevusega riigi rahakoti täitmisel antakse niigi madalseisu langenud Eesti majandusele „kabelimats“. Sellisest tegevusest on näha, et Eesti riigil puudub üldse pikaajaline majanduse arenguplaan. Samuti puudub ja pole tõmblemisest kaugemale jõutud pikaajalise energeetika arenguplaaniga ja elektrituruseadusega. Pole ka ime, sest majandus– ja rahandusministreid vahetatakse tihedamini kui pesu seljas. Uskumatu on, et Eesti Vabariigis valitakse sageli ministriteks vastavas valdkonnas kogemust ja isegi kõrgemat haridust mitteomavaid inimesi. Riigi juhtimise amet näib olevat nii tühi–tähi, et selleks pole vaja isegi täiendkoolitust läbida. Teistel tegutsemisaladel nagu näiteks arstidel, õpetajatel, elektrikutel jt. on kohustus end pidevalt täiendada, et oma erialal arengureel püsida. Siinjuures on huvitav teada, mis haridusega on Rahandusministeeriumis ametnikud, kes nuputasid välja selle jõhkra gaasiaktsiisi tõusu ja kuidas nende pädevuse kontrolliga on.
Tundub, et maagaasiaktsiisi tõusu tagajärgi meie majandusele ei ole üldse analüüsitud, vastasel korral poleks niisugust otsust tehtud. Igatahes paneb ootamatu ja põhjendamata maagaasiaktsiisi tõus tarbijad raskesse olukorda. Kohalike toodete hinnad kindlasti tõusevad ja avavad tee välismaise odava kauba siseturule sisenemisele. Samas selgub autodes autokütusena gaasi kasutajatele, et autode ümberehitus keskkonda vähesaastavale gaasile oli suur viga. Samuti saavad aktsiisi tõusust šoki need soojatarbijad, kes viisid oma hoonetes vedelkütusel töötavad katlad üle maagaasile. Alles kuu aega tagasi hõiskas Taavi Veskimägi, et nüüd on gaasivõrgud viimaks Eleringi omanduses ja soovitas kõigil maagaasi hakata julgemalt soojatootmiseks kasutama, sest see on kõige loodussõbralikum kütteaine, ei saasta keskkonda. Seejuures paneb jahmatama, et soovitusel ei saanud õieti veel trükimust hanguda, kui kõlas maagaasiaktsiisi hinnatõusu pommuudis.
Internetis 22.jaan. majanduse rubriigis on kirjas, et Eesti juhtiv gaasikütuste müüja Alexela Group näeb sellisel juhul huvi kadumist gaasi kui ökoloogiliselt puhta kütuse vastu.
Näha on, et ökoloogiliselt puhta maagaasi kasutajad ei suuda enam valitsuse poolt nii sagedaste hinnatõusudega sammu pidada. Gaasi kasutajad ei suuda kinni maksta riigi poolt kahe käega välismaal äpardunud tegevusteks rahalisi kulutusi, sest meie väikese riigi tarbija rahakott pole põhjatu.
Nii investeeriti meie tarkade meeste poolt Utah` projekti 51 miljonit eurot, kuid nüüd on selgunud, et projekti realiseerimine pole otstarbekas ja võeti mõtlemiseks aeg maha.
51 miljonit eurot pole peenraha, mida võis kõrbesse 12250 hektarile tallele panna. Kuuldavasti oleks selle eest saanud ehitada kogu Eesti elektriliinid tormikindlaks. Kui vaadata Auvere elektrijaama, mis on Eestis rajatav moodsaim põlevkivil ja biomassil töötav elektrijaam, kus kasutatakse keskkonnasõbralikku keevkihitehnoloogiat, kuid kahjuks käikuandmiseni pole veel jõutud. Teadjad mehed räägivad, et vein läheb aastatega ikka paremaks, kuid seadmed aastatega vananevad. Nii on see kahjuks Auvere elektrijaamaga.
Soovitused kütteseadmete ümberehituseks ei anna tarbijatele kütuse pideva hinnatõusu tõttu mingisugustki kindlust. Alati on pärast mõne aasta möödumist toimunud hinnatõus. Nii on see olnud elektri, vedelkütuse, maagaasi jne. kasutamisel ja see pole välistatud ka edaspidi pelletkütuse puhul. Unustatud on tõsiasi, kui Narva elektrijaama kateldes põletati puitu, siis kerkis küttepuude hind lakke ja ahjukütte kasutajad pandi raskesse olukorda. Kui nüüd uuesti alustatakse Narva elektrijaamades puidu ahju ajamist, pannakse uuesti raskesse olukorda peale ahjukütjate veel laialt soovitatud pelleti – graanulite kasutajad, samuti puiduküttel olevad väikekatlamajade soojatootjad ja soojatarbijad.
Maagaasi hinna tõstmise eesmärgiks paistab olevat soov tarbijaid sundida kasutama kallist biogaasi. Nüüd, kui vene importgaas odavnes aastaga 39 %, siis peaks olema maagaasi kütusena kasutamine autodel ja soojatootmiseks igati tervitatav, mitte nagu kont koeral järamiseks. Ökoloogiliselt puhta maagaasi soodustingimustel laialdasel kasutamisel hoiaksime kokku looduslikku taastuvenergia ressurssi ja vähendaksime keskkonna reostust.
 
Jüri Laurson
EV volitatud elektriinsener
tel. 58103202
23.01.2016
Copyright © Majaleht 2007

admin