TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
 
Euroopa Liidu nõudel ostavad alates 2013. aasta jaanuarist kõik Eesti elektritarbijad elektrit Nord Pool Spoti elektribörsilt. Kahjuks Baltimaade elektritootjad, müüjad ja elektritarbijad ei olnud vabaturule minekuks valmis nii tehniliselt kui ka elektriturul ühtsete protseduurireeglite osas. Tänavusel soojal juunikuul börsi elektri järsk hinnatõus üle 200 euro MWh eest näitas, et bõrsil on midagi kapitaalselt mäda ja Eestil puudub paljukiidetud energiajulgeolek. Elektri vabaturg ei toimi ootuste kohaselt. Kadunud on elektribörsi efektiivsus, läbipaistva turu korraldus ja odav elekter. Kas tõesti elektri moosipurk on tühi või oli see hoiatuseks vabaturul esinevate puuduste esiletõstmiseks. Kõige paremini saadakse riiklikult elektri vabaturul esinevatest puuduste tagajärgedest aru alles siis, kui väljendatakse see eleltri hinnas, mis tühjendab tarbija rahakotti ja raputab Eesti majandust. Hirmu ja ðokki tekitab ka see, kui juba suvel on Baltimaades elekter börsil kalleim, siis kui palju võib elekter maksta eelseisval külmal talvel. Eleringi juhi sõnadest saab järeldada, et maksta elektri MWh eest 200 eurot pole hullu midagi, turg ju töötab. Samas ta avalikustas, et 2010. aasta 24. augustil ulatus elektri MWh hind viiel tunnil 2000 euroni.
Tänavuse juuni elektri kõrges hinnas süüdistatakse nüüd Läti ja Leedu suuri elektritootjaid, kes kaitsesid oma tarbijaid ja võimsusi Nord Pool Spoti elektribörsile ei viinud. Samas Eesti müüs oma toodandu elelektribörsi kaudu ja oma tarbijaid ei kaitsnud. Rahanäljas hüppame kas või pükstest välja. Muidugi neljakordselt kõrgem MWh hind oli siis hea riigikassa täitmiseks. Üha säästvama tarbimise puhul tuleb puudujääv raha kuidagi tarbija taskust kätte saada. Tarbijaile soovitatakse toimetulekuks rohkem elektrit säästa. Tegelikult kui üldse ei tarbi, säästad raha 100%. Säästu reklaamisel unustatakse peamine, et millestki peavad tootjad ka elama. Elektri vabaturg peaks olema reguleeritud nii arukalt, et elektri tootmine ja tarbimine oleksid enamvähem tasakaalus.
Võib karta, et kui võrgus on võimsusest puudus, ei saa Läti ja Leedu elektri peale loota ning Estlink 1 ja paigaldatava Estlink 2 kaablid ei tarvitse kindlustada Eesti energiajulgeolekut. Järelikult peab Eesti lootma ainult oma elektritoojate peale. Siinjuures tekitab ärevust eelseisval talveperioodil võmalik ekstreemolukord, kui äkki avarii vanades amortiseerunud Narva Elektrijaamades katelde alt tule kustutab ja me jääme istuma küünlavalgel. Mida ütlevad siis meie põlevkivielektri vastased.
Kus on siis meie targad “spetsialistid“, kes igati põhjendasid ja väitsid, et Eestile uut Auvere põlevkivielektrijaama pole vaja, kuna see olevat maksumaksja raha raiskamine.
Nüüd peame tänama aga majandusministrit Juhan Partsi, kellel õnnestus Auvere põlevkivielektrijaama esimese järgu ehitus käivitada. Teise järgu ehituse otsustamiseks võttis aga mõtlemiseks aega. Niisuguse otsuse läbisurumise eest oleks teda peaaegu “ristile” löödud.
Põlevkivi on meil küll pruun kuld ja sellest elektritootmine ei pruugi paljudele meeldida, kuid paratamatult peab seda energiajulgeolekuks kasutama seni kuni leitakse energiatootmiseks mõni uus efektiivsem kuld.
 
11.07.2013
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
Tel. 58103202
Copyright © Majaleht 2007

admin