TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Keskkonnareos on eluohtlik
 
Tänavu saabus kevad varakult. Enamus kevadkuulutajatest on juba kohale jõudnud ja pesaehitamise või – leidmisega ametis. Lumi– ja maikellukesed ning sinililled on avanud oma kaunid südantrõõmustavad õiekesed. Loodus ärkab ja paljastab parkides, puiesteedel, muruplatsidel ja tänavate äärde talvel kogunenud inimeste ja lemmikloomade poolt tekitatud keskkonnareostuse. Lemmikloomade pleekinud julkasid vedeleb kõikjal. Loomade omajaid on tänapäeval palju. Kahjuks eiravad paljud lemmikloomade pidamise eeskirju ja neil on tekkinud karistamatuse tunne kui lasevad oma loomal roojada kuhu juhtub ja jätavad selle koristamata. Muidugi võiks selleks olla linnas lemmikloomade jalutuskohad, kuskohas lemmiklooma koolitust mitte läbinud omanikud võivad vabalt koerte roojas jalutada. Seaduses on küll sätestatud reeglid, et lemmiklooma omanik peab ka oma lemmiku väljaheite ära koristama, kuid seaduse täitmist paljud ei pea miskiks. Halb on näha kui emad väikeste lastega jalutavad julkade vahel. Ometi on teada, et koerte väljaheided on ohtlikud, võivad kahjustada tervist, sest neis võib esineda ehhinokokk – paelussi mune ja laps võib sellest nakatuda, mis põhjustab tal hiljem tõsiseid probleeme. Paelussi munadest võib nakatuda maapinnal püherdavate koerte, kasside ja ka tuulest üleskeerutatud tolmu kaudu.
Keskkonnareostuse vältimiseks on iga maja juures ja tänavatele ning bussipeatustesse paigaldatud jäätmete kogumiseks prügikastid, mis peaksid tagama linna puhtuse, kuid koerte väljaheidete jaoks junnide kogumiskaste ei ole paigaldatud. Vaatamata tavajäätmete prügikastide tihedale võrgustikule leidub kiuslikke ja hoolimatuid inimesi, kes viskavad oma prügi ükskõik kuhu ning veavad jäätmeid metsa alla ja kilekotiga olmeprügi tänavate äärde. Neid inimesi ei saa võrrelda isegi sigadega, sest kodusead hoiavad puhtust ja lasevad oma väljaheited sulus ühte kohta. Isegi looduses vabalt liikuvad kassid armastavad puhtust ja matavad oma väljaheited mulla alla.
Keskkonnareostuse vältimiseks ei aita seadused ega trahvid, vaid inimeste teadlikkuse tõstmine ja omavalitsuste suurem tähelepanu.
 
 
Jüri Laurson
Tartu Majaomanike Ühingu asutajaliige
30.03.2015.
Copyright © Majaleht 2007

admin