TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Annetustega riiki päästma
 
Uskumatu, kuid tõsi, et riigi rahakoti täitmiseks on riigi eelarvesse kirjutatud veel enne trahviühiku kahekordistamise seaduse kinnitamist parlamendis 10 miljoni suurune tulu, mille kinnitamata jätmisel eelarve tunnelis kustub valitsust päästev valguskiir. Tänapäeval on trahvide kahekordistamise asemel võimalik kasutada palju humaansemad ja tsiviliseeritumad rahakogumisviise, mida on sageli kasutatud mõnes valdkonnas raha vajakajäämisel - see on annetamine. Annetamine ja raha lunimine on tänapäevane elustiil ja kui seda teostatakse väljapääsmatus olukorras hädasolija abistamiseks, ei pane keegi pahaks ega ütle abistamisest ka ära. Annetamisel võrreldes trahvide kordistamisega on ka kasvatuslik eesmärk, mitte nagu karistustega, mis tekitab pahameelt. Uppuja päästmine on uppuja oma asi, kui appi ei hüüa on sageli lõpp käes. Nii võiks ka valitsus tegutseda, kui raiskamine on lõpetatud, pöörduda abisaamiseks rahva poole. Vanemal põlvkonnal on veel meeles peale sõda lühiajaliselt sisseseatud kohustuslikud obligatsioonid, mis hiljem tagasitati. Praegu, kui riigil on raskusi eelarveaugu lappimisel, võiks valitsus abisaamiseks pöörduda rahva poole - annetage. Arvan, et riigi raskusest päästmiseks ei oleks kellelgi kahju annetada kuus 1,5 €, seega aastas kuluks igal kodanikul riigi päästmiseks 18 eurot. Kuna annetamine on vabatahtlik ja tegemist on humanitaarabiga, siis võiks suurema sissetulekuga kodanik riigi päästmiseks ka suurema summa annetada. Niisuguse sõbralikul üldrahvuslikul annetusel päästame riigi võlavangist ja trahvide kordistamisel planeeritud 10 miljoni asemel laekuks koguni üle 20-ne miljoni euro. Selleks on valitsusel vaja riigi rahalistest raskustest päästmiseks ja annetustega abisaamiseks pöörduda rahva poole. Nii tegutsedes kergendaks valitsus kordades politseid tarbetust trahviaktide vormistamise tööst.
 
Jüri Laurson
pensionär
11.04.2016.a.
Copyright © Majaleht 2007

admin