TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
 
Eesti Energia tõstis vaikselt elektri hinda 1. jaanuarist ja järgmist tõusu on oodata juba alates 1. märtsist 2009. Kui nii edasi toimitakse, võib loota iga päev uut elektrihinda. Kahjuks tarbijale tekitab hinnapakettide valik ja analüüs segadust.
Tänane majandussurutis sunnib aga elektritarbijaid elektrit kokku hoidma ning üle vaatama kodukliendi hinnapaketid ja Eesti Energiaga sõlmitud kahepoolsed elektrienergia ostu-müügi lepingud, sest ostjate arvetele on lisatud tema nõusolekuta kallis taastuvenergia tasu. Uskumatu, et mõned aastad tagasi kiitsiid heaks riigiametnikud ja Konkurentsiamet taastuvenergiale ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud energiale enneolematult kõrge hinna ja seda lollust peavad nüüd kõik kliendid kinni maksma. Ometi Konkurentsiamet peaks jälgima, et kinnitatud tariifid oleksid kulupõhised. Praeguse 7,2 sendi lisamine kWh-le on alles taastuvenergia hinnatõusu algus. Elektriostu hinna kinnitajatel pidi olema teada, et lisaks elektrienergia müügile saadakse kopsakas summa ka soojusenergia müügist. Nii kõrge energia müügihinnaga koostootmisjaam kujutab energiatootjale kullaauku!
Kodukliendi hinnapakettidest selgub, et elektrihinna väljatöötamisel on vist kasutatud kaasaegse infotehnoloogia viimast sõna ning elektronid on selekteeritud vastavalt laengu suurusele viide erinevasse hinnapaketti. Lepingute sõlmimisel arvestatakse hinnapakette, aga selgusetuks jääb kuidas on võimalik müüa ühel ja samal ajahetkel viide erinevasse tariifigruppi kuuluvatele klientidele ühe ja sama elektriliini kaudu ühte ja sama elektrienergiat erinevate elektrienergia ja võrgutasude hindadega.
Võrguteenuse hindade analüüsimisel selgub, et päevaste võrguteenustasude korral ulatub hinnapakettide vahel erinevus mõnikord peaaegu 30 sendini kWh.. Arvud näitavad, et Kodu 2 hinnapaketi puhul on päeval 1 kWh elektrienergia kliendile kohaletoomine isegi 5,55 senti päevasest elektrihinnast kallim . Huvitav, kas Kodu 2 hinnapaketti omavale kliendile elektri kohaletoomiseks päeval tuleb võrguettevõtjal elektroni traadil hoidmiseks rohkem tööd teha kui samas majas ja sama liini toitel teiste „kodu“ ja „küttepakette“ omavatele klientidele. Arusaamatust tekitab päevase ja öise võrguteenuse hindade erinevus hinnapakettide vahel, mis on kuni 52,30 senti kWh, kuigi elektrivõrgu parameetrid on nii öise kui ka päevase tarbimise ajal samad. Õnneks niisugust rumalat leidlikkust tariifide väljatöötamisel ei ole osanud teised monopoolsed firmad nagu nt. vee- ja kanalisatsioonifirmad vee ja reovee juhtimisel mööda torustikku üles näidata.
Lahates hinnapakette leiame kolmes hinnapaketis mõõtesüsteemi tasu. Hinna läbipaistvuse saamiseks oleks tulnud ülejäänud kahes „kodu“ hinnapaketis
samuti näidata kui suur on varjatud mõõtesüsteemi tasu, sest ega nende pakettide kasutajad elektrit ilma mõõtesüsteemita müü.
Eriti jõhker on võrguteenuse ampritasu mitmekordne nõudmine.
Liitumisel maksab liituja liitumispunkti ostetud peakaitsme ühe ampri eest 2065 krooni. Häbematult nõutakse sellele kord juba makstud tasule lisa kodukliendi kolmes hinnapaketis võrguteenuse ampritasu 5,18 krooni/A kuus. Ometi on selgitustes öeldud, et võrguteenused on võrguettevõtja poolt kliendile osutatud teenused, sealhulgas võrguühenduse kasutamine liitumispunktis kokkulepitud ulatuses ja elektrienergia edastamine liitumispunktini. Siit võib järeldada, et kui klient on liitumisel kokkulepitud ulatuses amprid ära ostnud, siis ei peaks seda edaspidi enam maksma. Aga toimitakse nagu maamaksuga. Maa on välja ostetud, kuid maamaksu tuleb maksta igal aastal.
Olukorda lahendaks see kui elektritootjatelt ostetaks öösel ja päeval toodetud elektrit vastavate tariifidega. Sellisel juhul oleks võimalik müüa ka reaalselt öist elektrit odavamalt kui päevast ning poleks vaja tekitada kuntstlikult erinevaid elektrihindu ning võrgutasusid.
Elektrikliendid ootavad, millal ükskord tobe peitusemäng lõpetatakse ja välja töötatakse klientidele arusaadavad ning õiglased tariifid.

16.01.2009.a.
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin