TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Eestis on võimalik lollust patenteerida?
 
Patendindust korraldavad igas riigis patendiametid. Rahvusvaheliselt tähtsamaid patendiõiguse kaitse lepinguid on tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon aastast 1883. Eestis toimis leiutise patendikaitse aastastel 1921-1940. Eesti patendisüsteem taastati 1992 aastal. Jahmatama paneb 17. mail Postimehes artikkel “Eesti Nokiaks sai puupakk“. Samal ajal kui tõelisele leiutisele on patendi saamine vaevarikas või isegi võimatu, õnnestus ühel Pärnumaa naljamehel 2009. aastal patendiametit lollitada ja registreerida patendiks “puupakk - alus või iste”. Esmasel lugemisel tundus, et tegemist on aprillikuu viimase aprillinaljaga, kuid kuupäevad selleks ei sobi. Seaduse järgi, kui vormistada “puupakk istmena” patendiametis tööstusliku disainlahendusena patendiks, peaks disain olema uudne ja eristusvõimeline. Tegelikult puuduvad nimetatud patendi tööstuslikul disainlahendusel eristuse parameetrid ja uudsuse tunnused. Veelgi jõhkram ja lausa inimvaenulik on autori äriidee, oodata seni kuni mõni tema idee otsa komistab, siis saaks ohvri kinni nabida ja kohtusse kaevata.
Olukord on muutunud päris absurdiks, sest puupakke on kasutatud istme või alusena juba iidsest ajast kui inimene leiutas vahendi, millega puid tükeldada. Tänapäeval müüakse puupakke mitmesuguses mõõdus ja mitmesuguseks otstarbeks ning ükski puupaku müüja ei ole leidnud meil juba tuhandeid aastaid kasutusel olevas puupakus mingisugust uudsust, et puupakk alusena või istmena patenteerida. Endist viisi jätkates jääb puupaku turustajail ainult oodata, kunas teda kohtukulli juurde kutsutakse. Müüjal on raske tõestada, et müüdud puupakud olid mõeldud ainult põletamiseks, laastu tegemiseks, kuid mitte alusteks või istmeteks. Puupaku müüja peab nüüd edaspidiste arusaamatuste vältimisteks kindlasti väljastama puupaku müügil kasutusjuhendi, kus on kirjas, et müüdavaid puupakke ei või kasutada alusteks ja istmeteks. Ärge arvake, et olukord patendinduses on nii hull, et hullemaks ei saa enam minna, arenguruumi on küllaga. Näiteks kui mõnel leidlikul ja hakkajal metsaomanikul ütleb sisemine hääl, et peremees, sa pääsed rahavoogude juurde kui patenteerid puukaika, taastuvenergia tootmiseks tükeldatava võsa ja puidu. See idee kindlasti patenteeritakse, sest see idee ja tööstuslik disain on “sama udune kui puupakul”, mis leidis patendi juba 2009. aastal. Tundub, et õhus olev tugev elektriväli pärsib ajutegevust, mis takistab arvatavasti patendiametnikel reaalseid otsuseid vastu võtmast. Filosoofiliselt mõeldes võib teha järelduse, et inimlollustel ei ole piire ja lollustest on vajalik sõklad välja sõeluda.

Jüri Laurson
volitatud elektriinsener
29.05.2012.a.
 
Copyright © Majaleht 2007

admin